• Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capor trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 15cm x rộng 6,5cm x cao 3,5cm
169.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Carbo trước, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 6.5cm x cao 3,5cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa , Âm thanh, Đèn 
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 6 cm x cao 4 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, 2 cửa hông, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16,5cm x rộng 6cm x cao 6,5cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở Full cửa, capor trước, cốp sau. Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 20,5cm x rộng 8.2cm x cao 6,8cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 4 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Thước lái, Phục nhún trước và sau, Đèn 
 • Kích thước: dài 16,5cm x rộng 7cm x cao 4,5cm
199.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại. Hộp muốt
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Capô trước, Cốp phía sau. Âm thanh đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 9cm, cao 8,5cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước,Cốp sau, Âm thanh Đèn
 • Kích thước: dài 21cm x rộng 9cm x cao 6cm
299.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại. (Hộp muốt.)
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cốp phía sau. Âm thanh đèn
 • Kích thước: dài 20,8cm, rộng 9cm, cao 6cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. (Hộp đế trưng bày)
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau. Âm thanh và đèn
 • Kích thước: dài 20,5cm, rộng 9cm, cao 6,2cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa ,Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 6,5cm x cao 6,5cm
219.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở Full cửa, Cabo trước, cốp sau. Đèn 
 • Kích thước: dài 17cm x rộng 7cm x cao 7,5cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước, cốp sau. Đèn
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 7cm x cao 4,7cm
179.000đ

 • Xuất xứ: JADA (hàng XUẤT MỸ) 
 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cốp phía sau.
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8cm, cao 8cm
369.000đ

 • Xuất xứ: JADA (hàng XUẤT MỸ) 
 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cốp phía sau.
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8cm, cao 8cm
369.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULLcửa, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15 cm x rộng 6.8 cm x cao 4,5 cm
169.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 17,5 cm x rộng 6.5 cm x cao 6,5 cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở Full cửa, capo trước. cửa sau. Đèn Âm thanh
 • Kích thước: dài 20cm, rộng 9cm, cao 6,5cm
299.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại nặng tay
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Capor trước, cốp sau 
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 6,5cm, cao 6cm
259.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng7.5 cm x cao 6,5 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh và đèn 
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 5.5cm x cao 5cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn và Âm thanh 
 • Kích thước: dài 22cm, rộng 9,5cm, cao 7,5cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có 
 • Kích thước: dài 20,5 cm, rộng 9 cm, cao 7,5 cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Carpo, cốp sau, đèn âm thanh
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 6cm x cao 5cm
249.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh và đèn 
 • Kích thước: dài 14,5 cm x rộng 6.5cm x cao 4,5cm
229.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước,Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 18cm x rộng 6,5cm x cao 5,5cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 14,5cm x rộng 6cm x cao 5,5cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa ,Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 17,5cm x rộng 7,5cm x cao 7cm
229.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 6cm x cao 6cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa ,Cabo trước, Cốp sau, (HỘP MUI XE). Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 17cm x rộng 6,5cm x cao 6,5cm
219.000đ
Hiển thị 31 đến 60 trong tổng số 229 (8 Trang)