Mô hình Máy Bay - Trực Thăng • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Hợp kim. Cầm nặng tay
 • Kich thước SP: 20cm, 17cm CÓ CÀNG ĐÁP, ĐẾ TRƯNG BÀY
199.000đ

 • Xuất xứ: Air Force 1 model
 • Chất liệu: Hợp kim nặng tay
 • Tính năng: Cánh quạt linh hoạt.
 • Kich thước SP: Thân dài 23,5cm, rộng 6cm, cao 9cm ( Dài nguyên mẫu 29CM)
1.599.000đ

 • Chất liệu: Hợp kim chi tiết nhựa
 • Kich thước SP: 23cm, 15cm
669.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước SP: 16cm, 20cm
599.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim chi tiết nhựa
 • Kich thước SP: 23cm, 15cm
649.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Hợp kim, nhựa
 • Tính năng: Cánh quạt linh hoạt. mờ cửa
 • Kich thước SP: dài 39cm, rộng 17 cm, Cao 11cm ( 1,6kg)
2.499.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Hợp kim & Nhựa
 • Kich thước SP: 17,5cm, 19cm . Có đế
299.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Hợp kim & Nhựa
 • Kich thước SP: 17,5cm, 19cm . Có đế
529.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước SP: 21 cm, 11cm . Có đế kim loại
849.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước SP: 12,2 cm, 13,5 cm . Có đế kim loại
649.000đ

 • Chất liệu: Hợp kim. 
 • Tính năng : Chí tiết Lính hoạt. mở cabin, các cánh đuôi hoạt động, đế trưng bày 
 • Kich thước SP: 48cm, 29cm, 32cm
 • Kich thước hộp: 52cm, 38cm, 17cm
2.599.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Hợp kim-NẶNG 2,2kg, (khối lượng nguyên hợp 2,5kg)
 • Tính năng : Mở capor buồn lái, bánh xe quay đươc, đế trưng bày 
 • Kich thước SP: Dài 39cm, Cánh 29cm, Cao 12cm
 • Kich thước hộp: Dài 45cm, Cánh 33cm, Cao 17cm
2.499.000đ

 • Xuất xứ: AF1
 • Chất liệu: Hợp kim-NẶNG 1,2kg, (khối lượng nguyên hợp 2,5kg)
 • Tính năng : Mở capor buồn lái, Ống phạn lực linh hoạt, bánh xe quay đươc, đế trưng bày 
 • Kich thước SP: Dài 33cm, Cánh 22cm, Cao 12cm
 • Kich thước hộp: Dài 45cm, Cánh 33cm, Cao 17cm
2.399.000đ

 • Chất liệu: Hợp kim
 • Tính năng : Chí tiết Lính hoạt. Gặp càng đáp, mở cabin, các cánh đuôi hoạt động, đế trưng bày 
 • Kich thước SP: 48cm, 29cm, 32cm
 • Kich thước hộp: 52cm, 38cm, 17cm
2.699.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại và 1 số chi tiếc nhựa ABS 
 • Hoạt động : Chạy bánh trớn có ĐÈN và ÂM THANH động cơ
 • Kích thước hợp : 22,5 * 24,5 * 7cm
 • Kich thước SP: 25,5 cm, 23cm, 7cm
169.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước SP: 13,5cm, 14,5cm
449.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Tính năng: Cánh quạt linh hoạt.
 • Kich thước SP: dài 18,5cm, sải cánh 16 cm
699.000đ

 • Xuất xứ: AF1
 • Chất liệu: Hợp kim.
 • Kich thước hộp: 30 cm, 20cm 10cm
 • Kich thước SP: 22,5 cm, 15cm
1.599.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại và 1 số chi tiếc nhựa ABS 
 • Hoạt động : Chạy bánh dây cót có ĐÈN và ÂM THANH động cơ
 • Kich thước SP: 17cm x15cm x 6cm
169.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại và 1 số chi tiếc nhựa ABS 
 • Hoạt động : Chạy bánh dây cót có ĐÈN và ÂM THANH động cơ
 • Kich thước SP: 16cm x17cm x 6cm
169.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại và 1 số chi tiếc nhựa ABS 
 • Hoạt động : Chạy bánh dây cót có ĐÈN và ÂM THANH động cơ
 • Kich thước SP: 18cm x17cm x 6cm
169.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại và 1 số chi tiếc nhựa ABS
 • Hoạt động : Chạy bánh dây cót có ĐÈN và ÂM THANH động cơ
 • Kich thước SP: 16cm x15cm x 6cm
169.000đ

 • Xuất xứ: Nsmodel
 • Chất liệu: Hợp kim-NẶNG 1kg, (khối lượng nguyên hợp 1,5kg)
 • Tính năng : Chí tiết đẹp, Nhiều bộ phận rời, thân đúc nặng tay, đế trưng bày 
 • Kich thước SP: Dài 33cm, Cánh 18cm, Cao 7cm
1.849.000đ

 • Xuất xứ: TQ.
 • Chất liệu: Hợp kim-NẶNG 1,2kg, (khối lượng nguyên hợp 1,5kg)
 • Tính năng : Chí tiết đẹp, đúc nặng tay, đế trưng bày cao cấp
 • Kich thước SP: Dài 36cm, Cánh 24cm, Cao 7cm
2.249.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước SP: 13 cm, 15cm
419.000đ

 • Xuất xứ: AIRCRAFT COLLECTION
 • Chất liệu: Hợp kim. đúc nặng tay
 • Chi Tiết : Mở capin buồn lái. Cánh bay hoạt động. Cánh đuôi hoat động linh hoạt, rất đẹp
 • Kich thước SP: 25 cm, 19cm ( đế trưng bày kim loại cứng cáp)
1.899.000đ

 • Xuất xứ: AF1
 • Chất liệu: Hợp kim-NẶNG 450g, (khối lượng nguyên hợp 1,5kg)
 • Tính năng : Chí tiết đẹp, bánh xe quay đươc, mang vũ khí nhiều, đế trưng bày 
 • Kich thước SP: Dài 21,5cm, Cánh 16cm, Cao 8cm
1.699.000đ

 • Xuất xứ: AF1
 • Chất liệu: Hợp kim-NẶNG 950g, (khối lượng nguyên hợp 3kg)
 • Tính năng : Chí tiết đẹp, bánh xe quay đươc, Chông chống linh hoạt, đế trưng bày 
 • Kich thước SP: Dài 24,5cm, Cánh 34cm, Cao 8cm
2.649.000đ

 • Xuất xứ: Altaya ( Màu Xanh rằng ri)
 • Chất liệu: Hợp kim và nhựa
 • Tính năng : Chí tiết đẹp, mang vũ khí nhiều, đế trưng bày 
 • Kich thước SP: Dài 22cm, Cánh 24,5cm, Cao 12cm
1.599.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Hợp kim, chi tiết nhựa. Nặng 1,5kg
 • Tính năng: Cánh quạt linh hoạt. mở 2 cửa trước, cửa hông, 
 • Kich thước SP: dài 44cm, rộng 36cm, Cao 20cm ( dài thân 40CM)
 • Kich thước hộp : dài 53cm, rộng 38cm, Cao 20cm (KL đóng gói 4kg)
3.799.000đ
Hiển thị 61 đến 90 trong tổng số 209 (7 Trang)