Mô hinh xe Ô TÔ • Chất liệu: Kim loại nặng 500g. 
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cánh gió phía sau.
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 9cm, cao 5,3cm
309.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy trong
 • Tính năng: Mở 5 cửa, Cabo trước, đèn và âm thanh
 • Kích thước: dài 16,5 cm x rộng 5.5 cm x cao 5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy trong
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 7cm x cao 4,5cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy trong đế và phông hầm để xe 
 • Tính năng: Mở 2 cửa,  Capor tước, cá đuôi, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16,3 cm x rộng 7,5 cm x cao 4,6 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2cửa, capo trước, cánh gió sau,có đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 9cm, cao 5,3cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 16,5cm, rộng 6,5cm, cao 6cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại 
 • Tính năng: Mở 4 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 23cm, rộng 9cm, cao 9cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 20,5cm, rộng 8,5cm, cao 8,2cm
309.000đ

 • Chất liệu: Kim loại ( HỘP MUỐT)
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capor trươc. Cốp sau, đuôi gió. Âm thanh và đèn 
 • Kích thước: dài 21cm x rộng 9,5cm x cao 5cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa, capo trước, cốp sau, chỉnh ghế sau , có đèn
 • Kích thước: dài 19,5cm, rộng 7,8cm, cao 10cm
329.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 22cm, rộng 8,5cm, cao 5cm
289.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. hộp có đế
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Gập hàng ghế sau. Âm thanh mô phỏng, logo đèn 
 • Kích thước: dài 17 cm x rộng 6,5 cm x cao 6 cm
229.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. logo chữ bản quyền.
 • Tính năng: Mở 4 cửa FULL kính, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 10cm, cao 7,5cm
329.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. (Hợp có nhân vật)
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Cửa nóc, Capo trước, Cốp sau. Âm thanh và đèn
 • Kích thước: dài 20,5cm, rộng 10cm, cao 8cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 21,3 cm, rộng 8,5cm, cao 7,5cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 20,5 cm, rộng 10 cm, cao 7cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại, hộp giấy đế nhựa
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Carpo, cốp sau, đèn 
 • Kích thước: dài 1,5cm x rộng 6,5cm x cao 6,5cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 20,5 cm, rộng 10 cm, cao 7cm
319.000đ

Chất liệu: Kim loại
Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
Kích thước: dài 21,3 cm, rộng 8,5cm, cao 7,5cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Carpo, cốp sau, đèn 
 • Kích thước: dài 16,5cm x rộng 7cm x cao 6cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Carpo, cốp sau, đèn 
 • Kích thước: dài 16 cm x rộng 6,5cm x cao 7cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 6.5 cm x cao 3,5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 20,7cm, rộng 9,3cm, cao 8cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Đế trưng và 2 nhân vật
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước, cốp sau. Đèn 
 • Kích thước: dài 17,5cm x rộng 9cm x cao 7cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 20,5cm, rộng 8,7cm, cao 8cm
309.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Capo trước, Cốp sau. Âm thanh và đèn
 • Kích thước: dài 21 cm, rộng 9 cm, cao 7,5cm
309.000đ

 • Chất liệu: Kim loại có đế nhựa
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Carbo trước , cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 7.5 cm x cao 4 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 4 cửa, Cabo trước,  Âm thanh mô phỏng, đèn, đế và phông hầm để xe
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 6,3cm x cao 4,5cm
199.000đ

 • Xuất xứ : OX – Citroneta Chile 1970
 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng:  Chi tiết sắc nét, Hợp MICA
 • Kích thước: dài 10,5 cm x rộng 3,5 cm, cao 3,5 cm 
229.000đ

 • Chất liệu: Kim loại và nhựa
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Cabo, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16 cm x  rộng 6 cm x cao 5 cm
199.000đ
Hiển thị 1 đến 30 trong tổng số 337 (12 Trang)