Mô hinh xe Ô TÔ • Chất liệu: Kim loại. Hộp trong suốt có (Đế và 01 nhân vật người)
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 17,5 cm x rộng 7.5 cm x cao 6cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại ( hộp giấy + đế nhựa)
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 15,5cm, rộng 7cm, cao 3,5cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại  ( hộp giấy + đế nhựa)
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 15cm, rộng 6,5cm, cao 4cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. nhựa đế trưng
 • Tính năng:  Chi tiết sắc nét  do Atlas sản xuất
 • Kích thước: dài 10,5 cm x rộng 3 cm, cao 3,5 cm 
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. nhựa.( hộp mica)
 • Tính năng:  Chi tiết sắc nét, Hợp MICA
 • Kích thước: dài 11,5 cm x rộng 3,5 cm, cao 3,5 cm 
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại,chi tiết nội thất nhựa
 • Tính năng: Đề máy trên vô lăng, bánh đánh lái, mở full cửa, capo trước, cốp sau, có đèn
 • Kích thước: dài 20,5cm, rộng 8,5cm, cao 8cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.  ( HỘP MUỐT). 
 • Tính năng: Đề máy trên vô lăng, bánh đánh lái, mở full cửa, capo trước, cốp sau, có đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8,5cm, cao 8cm
299.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại, nặng tay
 • Tính năng: Mở cửa, Carpo trước, cửa phía sau, đèn âm thanh, chi tiết đẹp
 • Kích thước: dài 17cm x rộng 8,5cm, cao 8,6cm 
329.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. (Hộp giấy)
 • Tính năng: Mở full cửa, đánh lái, kèn vô lăng, gập gương, có đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8,7cm, cao 6cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. hộp nhựa trong + đế trưng bày 
 • Tính năng: Bánh trước đáng lái. Mở full cửa, Carpo, cốp sau, đèn 
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 6cm x cao 4,5 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. và nhựa ABS 
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Thớt xe trượt, , Âm thanh còi hủ, đèn 
 • Kích thước: dài 30,5 cm x rộng 8,5cm x cao 10,5cm ( khi trượt thớt dài là 55cm)
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp muốt + 1 nhân vật 1/24
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Capo trước, Cốp sau. Kèn vô lăng, gập gương. Âm thanh và đèn
 • Kích thước: dài 21 cm, rộng 10 cm, cao 8cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy trong 
 • Tính năng: Mở 2 cửa,  Capor trước, mở mui, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 7cm x cao 4 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. hộp giấy có đế trưng bày
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Cabo trước, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 5 cm x cao 5 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp nhựa trong + đế và 1 nhân vật
 • Tính năng: Mở được 4 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 7cm x cao 6cm
219.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. ( Đề trưng + nhân vật người)
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 17cm, rộng 8,5cm, cao 4,5cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy trong 
 • Tính năng: Mở được 4 cửa, Cabo trước,  Đánh lái, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15cm x rộng 6,5cm x cao 4,5cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp muốt + Nhân vật người
 • Tính năng: Mở 4 cửa, capo trước, cốp sau, gập gương ,có đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 9,5cm, cao 8cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. hộp nhựa trong + đế và 1 nhân vật cảnh sát
 • Tính năng: Mở 4 cửa, mở nắp hầm máy, cốp sau, Đèn còi hủ 
 • Kích thước: dài 16,5 cm x rộng 7cm x cao 6 cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hợp giấy + Đế
 • Tính năng:  Mở 2 cửa , Capor trứơc, Cốp sau. Đèn âm thanh.
 • Kích thước: dài 15,8cm x rộng 6,8cm, cao 4,8cm 
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. cầm nặng tay- hộp muốt 
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cửa bên hông, cửa sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 22 cm x rộng 6,7cm x cao 8cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Sơn  (Hộp muốt)
 • Tính năng: Mở 5 cửa full kính, capo trước kèn vô lăng, Âm thanh, đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8,5cm, cao 8cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. nước sơn bóng đẹp và nét
 • Tính năng: Mở FULLcửa, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 14,5cm x rộng 6cm x cao 5,2cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULLcửa, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 14,5cm x rộng 6cm x cao 5,2cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. nước sơn bóng đẹp và nét
 • Hộp giấy có đế nhựa. 
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Đèn âm thanh
 • Kích thước: dài 15cm x rộng 7cm x cao 4cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 5 cửa full kính, kèn vô lăng, âm thanh đèn
 • Kích thước: dài 20cm, rộng 9,5cm, cao 7,3cm
289.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở 5 cửa full kính, đánh lái, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,7 cm x  rộng 6,2cm x cao 5cm
219.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy nhựa trong
 • Tính năng: Mở 4 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8cm, cao 8cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. hộp mica + đế
 • Sản phẩm chính hãng sản xuất cho Toyota Motor
 • Tính năng: Mô hình kim loại nặng tay, chi tiết sắc nét 
 • Kích thước SP : dài 14,5cm x rộng 5.5cm x cao 5,5cm
 • Kích thước hộp Mica: dài 19,5cm x rộng 9cm x cao 9cm
499.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.hộp có đế
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Carpo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15cm x rộng 7,3cm x cao 5,8cm
199.000đ
Hiển thị 1 đến 30 trong tổng số 403 (14 Trang)