Mô hinh xe Ô TÔ • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng:  Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 8 cm x rộng 4 cm x cao 5,5 cm
79.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, Cabo trước, Cốp sau, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 7cm x cao 6,5 cm
169.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, cửa hông, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 17 cm x rộng 6cm x cao 7cm
229.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 14,5 cm x rộng 5.5 cm x cao 3cm
159.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa ,Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 17cm x rộng 6,5cm x cao 6,5cm
249.000đ

 • Chất liệu: Kim loại, nhựa
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, Cửa sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 8,5cm x cao 7,5cm
219.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, Cửa sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 18cm x rộng 8cm x cao 10cm
249.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 20cm, rộng 8,5cm, cao 5,5cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 20,5cm, rộng 9cm, cao 7,5cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa,  Âm thanh mô phỏng, đèn. 
 • Kích thước: dài 18cm x rộng 6,5cm x cao 4,5cm
229.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cốp sau, cốp trước, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 14,5 cm x rộng 6 cm x cao 4,5 cm
169.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 20,5 cm, rộng 7 cm, cao 8 cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 20,5 cm, rộng 7 cm, cao 8 cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 20,5cm x rộng 8.5cm x cao 6cm
239.000đ

Chất liệu: Kim loại.
Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước,Cốp sau, Đèn 
Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 7,5 cm x cao 4 cm
169.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Capor trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 6.5 cm x cao 4 cm
169.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước,Cốp sau, Đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 7,5 cm x cao 4 cm
169.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa ( không có đèn) 
 • Kích thước: dài 14,5 cm x rộng 5,5 cm x cao 3,5 cm
139.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Cabo trước, bửng sau, bánh sơ cu .Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 17,5 cm x rộng 7 cm x cao 6,5 cm
189.000đ

Chất liệu: Kim loại.
Tính năng: Mở Full cửa, Âm thanh mô phỏng, đèn
Kích thước: dài 16 cm x rộng 6.5 cm x cao 6,5 cm
199.000đ

 • Xuất xứ : Godini
 • Chất liệu: Kim loại, nặng tay
 • Tính năng: kim loại sơn chi tiết sắc nét
 • Kích thước: dài 10,5 cm x rộng 4 cm, cao 3 cm
379.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở 4 cửa ,Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 6cm x cao 6cm
289.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g.
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, Cốp phía sau. Âm thanh và Đèn
 • Kích thước: dài 20,5cm, rộng 8,5cm, cao 5,5cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại  ( HỘP MUỐT)
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capor trươc. Cốp sau, đuôi gió. Âm thanh và đèn 
 • Kích thước: dài 21cm x rộng 9,5cm x cao 5cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Carbo trước, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 17cm x rộng 6.5cm x cao 3cm
169.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capor trước, Cốp sau, đèn
 • Kích thước: dài 15 cm x rộng 6 cm x cao 4,5 cm
169.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 19,8 cm, rộng 8,5 cm, cao 6 cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước. Vô lăng đánh lái
 • Kích thước: dài 20 cm, rộng 9,9 cm, cao 7,5cm
339.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, Vô lăng đánh lái, chi tiết đẹp
 • Kích thước: dài 19,5 cm, rộng 7,5 cm, cao 5,5 cm
349.000đ

 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, Cốp phía sau. Âm thanh và Đèn
 • Kích thước: dài 20,5cm, rộng 8,5cm, cao 5,5cm
319.000đ
Hiển thị 1 đến 30 trong tổng số 244 (9 Trang)