Mô hinh xe Ô TÔ • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 6.5 cm x cao 6,5 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15 cm x rộng 6 cm x cao 3 cm
189.000đ

 • Xuất xứ: JADA (hang xuất Mỹ)
 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g.
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cốp phía sau.
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 7,5cm, cao 6cm
459.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, cửa nóc, nắm hầm máy, cốp sau, Đèn còi hủ
 • Kích thước: dài 16,5 cm x rộng 6 cm x cao 6,5 cm
199.000đ

 • Xuất xứ: NEWRAY ( Bao bì bao hơi chống sốc)
 • Chất liệu: Kim loại. nhựa
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capor trước. Cốp sau Chi tiết Đẹp
 • Kích thước:dài 12,5cm x rộng 6cm x cao 6cm
199.000đ

 • Xuất xứ: NEWRAY ( Bao bì bao hơi chống sốc)
 • Chất liệu: Kim loại. nhựa
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capor trước. Cốp sau Chi tiết Đẹp
 • Kích thước: dài 13,5cm x rộng 6cm x cao 6cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. nhựa
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capor trước. Cốp sau Chi tiết Đẹp
 • Kích thước: dài 13,5cm x rộng 6cm x cao 5,5cm
199.000đ

 • Xuất xứ: NEWRAY ( Bao bì bao hơi chống sốc)
 • Chất liệu: Kim loại. nhựa
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capor trước. Cốp sau Chi tiết Đẹp
 • Kích thước: dài 14cm x rộng 6cm x cao 5cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại & nhựa
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capor trước. Cốp sau Chi tiết Đẹp
 • Kích thước: dài 12,5cm x rộng 6cm x cao 6,5cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 18,5 cm x rộng 6.5 cm x cao 7,5 cm
259.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. nhựa
 • Tính năng: Chi tiết Mộc mạc hoài cổ
 • Kích thước: dài 8,5cm x rộng 3,5cm, cao 4,5cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại, nhựa
 • Tính năng: Chi tiết sắc nét. hợp MICA + đế nhựa
 • Kích thước: dài 11,5 cm x rộng 4 cm, cao 3 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 15 cm x rộng 6.5 cm x cao 6,5 cm
189.000đ

Chất liệu: Kim loại
Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn và Âm thanh 
Kích thước: dài 21,5 cm, rộng 7,5 cm, cao 5,5 cm
349.000đ

 • Chất liệu: Kim loại, nhựa
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 24,5cm x rộng 7.5cm x cao 8,5cm ( KÉO DÀI THỚT 37CM)
449.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. nhựa
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước:  dài 19,5cm, rộng 8,5cm, cao 7,5cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 18,5cm x rộng 6.5cm x cao 6cm
249.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa , Âm thanh, Đèn
 • Kích thước: Dài 16cm x rộng 6cm x cao 6cm
249.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa, , Capor trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 18,5cm x rộng 6,5cm x cao 5cm
269.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được FULL cửa, Capor trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 6,5cm x cao 3,5cm
189.000đ

Chất liệu: Kim loại
Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
Kích thước: dài 16cm x rộng 6.5 cm x cao 6,5 cm
249.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước,Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 6cm x cao 4,5cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, Cabo trước, cốp sau, đèn
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 5.5 cm x cao 4,5 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 6cm x cao 6cm
249.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 14,5 cm x rộng 6cm x cao 3,5cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước,Cốp sau, Đèn
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 6 cm x cao 4,5 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại và nhựa
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 6.5cm x cao 3,5cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Carbo trước , cốp sau. Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 14,5 cm x rộng 6.5 cm x cao 4cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 6.5cm x cao 3,5cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa. Cốp sau, đèn
 • Kích thước: dài 14,5 cm x rộng 6.5 cm x cao 4 cm
179.000đ
Hiển thị 1 đến 30 trong tổng số 258 (9 Trang)