• Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy trong 
 • Tính năng: Mở 2 cửa,  Capor trước, mở mui, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 7cm x cao 4 cm
179.000đ

 • Xuất xứ: TQ. Hộp giấy
 • Chất liệu: Kim loại nặng tay, logo quân đội Nga
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Capor trước, 2 cửa sau 
 • Kích thước: dài 18cm x rộng 9,5cm, cao 9,5cm 
349.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. hộp giấy có đế trưng bày
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Cabo trước, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 5 cm x cao 5 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp nhựa trong + đế và 1 nhân vật
 • Tính năng: Mở được 4 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 7cm x cao 6cm
219.000đ

 • Xuất xứ: TQ. 
 • Chất liệu: Kim loại và Nhựa ABS +Sơn
 • Tính năng: Mở 2 cửa, có đèn trước.
 • Kích thước: dài 12,5cm x rộng 6cm, cao 6,5cm 
329.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. ( Đề trưng + nhân vật người)
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 17cm, rộng 8,5cm, cao 4,5cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy trong 
 • Tính năng: Mở được 4 cửa, Cabo trước,  Đánh lái, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15cm x rộng 6,5cm x cao 4,5cm
199.000đ

 • Hệ thống pháo phạn lực T-300 Kasirga 
 • Xuất xứ: TQ. Hộp giấy khuôn nhựa
 • Chất liệu: Hợp kim, chi tiết nhựa 
 • Tính năng: Mở 2 cửa, tháp ống phóng hoạt động. 
 • Kích thước: dài 35cm x rộng 9cm, cao 16cm 
 • Kích thước đóng gói : dài 38cm x rộng 18cm, cao 18c
2.399.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. hộp nhựa trong + đế và 1 nhân vật cảnh sát
 • Tính năng: Mở 4 cửa, mở nắp hầm máy, cốp sau, Đèn còi hủ 
 • Kích thước: dài 16,5 cm x rộng 7cm x cao 6 cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hợp giấy + Đế
 • Tính năng:  Mở 2 cửa , Capor trứơc, Cốp sau. Đèn âm thanh.
 • Kích thước: dài 15,8cm x rộng 6,8cm, cao 4,8cm 
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. nước sơn bóng đẹp và nét
 • Tính năng: Mở FULLcửa, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 14,5cm x rộng 6cm x cao 5,2cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULLcửa, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 14,5cm x rộng 6cm x cao 5,2cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. nước sơn bóng đẹp và nét
 • Hộp giấy có đế nhựa. 
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Đèn âm thanh
 • Kích thước: dài 15cm x rộng 7cm x cao 4cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở 5 cửa full kính, đánh lái, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,7 cm x  rộng 6,2cm x cao 5cm
219.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. hộp mica + đế
 • Sản phẩm chính hãng sản xuất cho Toyota Motor
 • Tính năng: Mô hình kim loại nặng tay, chi tiết sắc nét 
 • Kích thước SP : dài 14,5cm x rộng 5.5cm x cao 5,5cm
 • Kích thước hộp Mica: dài 19,5cm x rộng 9cm x cao 9cm
499.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại, nặng tay
 • Tính năng: Mở cửa, Carpo trước, cửa phía sau, đèn âm thanh, chi tiết đẹp
 • Kích thước: dài 17cm x rộng 8,5cm, cao 8,6cm 
349.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.hộp có đế
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Carpo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15cm x rộng 7,3cm x cao 5,8cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. hộp có đế
 • Tính năng: Mở 2 cửa,  Carpo trước Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16 cm x rộng 7.5 cm x cao 4,5 cm

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 6,5cm x cao 6cm
199.000đ

 • Chất liệu: Hợp kim. nặng 3,5kg
 • Tính năng : Chí tiết Tháp pháo linh hoạt. các nắp pháo thủ mở, toàn bộ bánh và Xích kim loại 
 • Kich thước SP: 36cm, 12,5cm, 14cm
 • Kich thước hộp: 35cm, 17,5cm, 15,5cm
3.499.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. hộp nhựa trong có đế và nhân vật
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16 cm x rộng 7,5 cm x cao 6,5 cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Xe có đèn còi hủ, thớt kéo dài ra và trược xuống
 • Kích thước: dài 22cm x rộng 6 cm x cao 7 cm ( kéo dài 29cm)
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa , Âm thanh, Đèn
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 6cm x cao 4 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy + đế và phông 
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 14,5 cm x rộng 5.5 cm x cao 5 cm
179.000đ

Chất liệu: Kim loại
Tính năng: Mở được Full cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
Kích thước: dài 16,5 cm x rộng 7.5 cm x cao 6,5 cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Capor trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 6.5 cm x cao 4 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở 2 cửa, bửng sau .Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16 cm x rộng 6.5cm x cao 7,5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 17cm, rộng 6,5cm, cao 4cm
179.000đ

 • Xuất xứ: TQ Hợp giấy + nhựa trong 
 • Chất liệu: Kim loại. nhựa
 • Tính năng:  Mở 2 cửa, capor trước. cốp sau, Chi tiết gầm và mâm bánh xe
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 7cm, cao 5cm  
309.000đ

 • Xuất xứ: TQ Hợp giấy
 • Chất liệu: Kim loại. chi tiết nhựa
 • Tính năng:  Mở 2 cửa, capor trước. cốp sau, Chi tiết gầm và mâm bánh xe
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 7cm, cao 5cm  
309.000đ
Hiển thị 1 đến 30 trong tổng số 268 (9 Trang)