• Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở Full cửa, Cabo trước, cốp sau. Đèn 
 • Kích thước: dài 17cm x rộng 7cm x cao 7,5cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước, cốp sau. Đèn
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 7cm x cao 4,7cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULLcửa, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15 cm x rộng 6.8 cm x cao 4,5 cm
169.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 17,5 cm x rộng 6.5 cm x cao 6,5 cm
199.000đ

 • Xuất xứ: TQ ( hang tồn kho theo năm tháng (bao bì hợp muốt )
 • Chất liệu: Kim loại. nhựa
 • Tính năng:  Mở 2 cửa, capor trước. cốp sau, Chi tiết gầm xe và bánh xe đánh lái
 • Kích thước: dài 16,5cm x rộng 7cm, cao 5cm  
269.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại nặng tay
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Capor trước, cốp sau 
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 6,5cm, cao 6cm
259.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng7.5 cm x cao 6,5 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh và đèn 
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 5.5cm x cao 5cm
179.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Hợp kim, chi tiết nhựa. Nặng 2,5kg
 • Tính năng: Cánh quạt linh hoạt ngược chiều. mở cửa, đuôi đáng lái
 • Kich thước SP: dài 35cm, rộng 33cm, Cao 28cm 
3.799.000đ

Xuất xứ: TQ
Chất liệu: Hợp kim, chi tiết nhựa. Nặng 900gr
Tính năng: Cánh quạt linh hoạt. mở cửa
Kich thước SP: dài 31cm, rộng 29cm, Cao 18cm 
1.799.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Carpo, cốp sau, đèn âm thanh
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 6cm x cao 5cm
249.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, trước, cửa sau, đèn và cùi hủ + xe pháo
 • Kích thước: dài 17,5cm x rộng 6,5cm x cao 8,5cm
169.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh và đèn 
 • Kích thước: dài 14,5 cm x rộng 6.5cm x cao 4,5cm
229.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Hợp kim, nhựa. Nặng 1,800gr
 • Tính năng: Cánh quạt linh hoạt. mở nắp cabin
 • Kich thước SP: dài 40cm, rộng 38cm, Cao 34cm
2.499.000đ

 • Xuất xứ: TQ ( Bao bì hợp muốt )
 • Chất liệu: Kim loại. nhựa
 • Tính năng:  Mở 2 cửa, capor trước. cốp sau, Chi tiết gầm xe và bánh xe đánh lái
 • Kích thước: dài 17cm x rộng 7cm, cao 5cm
269.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước,Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 18cm x rộng 6,5cm x cao 5,5cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 14,5cm x rộng 6cm x cao 5,5cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa ,Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 17,5cm x rộng 7,5cm x cao 7cm
229.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 6cm x cao 6cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa ,Cabo trước, Cốp sau, (HỘP MUI XE). Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 17cm x rộng 6,5cm x cao 6,5cm
219.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở Full cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 6,5cm x cao 6cm
179.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại nặng tay
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Capor trước, cốp sau 
 • Kích thước: dài 18cm x rộng 8cm, cao 8cm 
229.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 4 cửa, Cabo trước,  Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 6,3cm x cao 4,5cm
179.000đ

 • Xuất xứ: TQ. Giá 299,000đ/xe (không có lính)
 • Chất liệu: Kim loại có 1 số chi tiết nhựa 
 • Tính năng: Mở 4 cửa, capor trước, 2 cửa sau, nắp tháp sung. Âm thanh động cơ và đèn.
 • Kích thước: dài 18cm x rộng 8,5cm, cao 9cm
229.000đ

 • ​Xuất xứ: TQ. Giá 229,000đ/xe (không có lính)
 • Chất liệu: Kim loại có 1 số chi tiết nhựa 
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capor trước, 2 cửa sau, đèn va âm thanh
 • Kích thước: dài 18cm x rộng 9,5cm, cao 9,5cm
229.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, ửa hông, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 6,7cm x cao 6,7cm
229.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, cốp sau. Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 7cm x cao 4,5 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh và đèn 
 • Kích thước: dài 15cm x rộng 6cm x cao 4,5cm 
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, Cabo trước, Cốp sau, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 7cm x cao 6,5 cm
169.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, cửa hông, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 17 cm x rộng 6cm x cao 7cm
229.000đ
Hiển thị 1 đến 30 trong tổng số 175 (6 Trang)