• Kích thước: dài 15,6cm x rộng 7,3cm x cao 5,6cm
 • Chất liệu: Kim loại. Hộp đế 
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Carpo, cốp sau, đèn 
 • Kích thước: dài 16 cm x rộng 6,5cm x cao 7cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. hộp giấy+ đế nhựa
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Carpo, cốp sau, đèn 
 • Kích thước: dài 15,6cm x rộng 7,3cm x cao 5,6cm
179.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Hợp kim, chi tiêt nhựa- Nặng 1,500gr 
 • Tính năng: Cánh quạt linh hoạt. mờ cửa, mở nắp động cơ
 • Kich thước SP: dài 42cm, rộng 32cm, Cao 29cm ( 1,5kg)
2.990.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy trong suốt
 • Tính năng: Mở 5 cửa, carpo trước, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15cm x rộng 65cm x cao 5 cm
179.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Full Kim loại, nặng tay
 • Tính năng: Mở cửa, Ống phóng hoạt động, chi tiết sắc sạo
 • Kích thước: dài 36cm x rộng 9cm, cao 12cm 
3.699.000đ

 • Xuất xứ: TQ - Design
 • Chất liệu: Kim loại nặng tay. 
 • Tính năng: Cánh quay, Chông chống phiá sau xoay
 • Kich thước SP: dài 36cm, rộng Cánh 35cm, Cao 18cm 
2.399.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy trong suốt
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, cốp sau. Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16 cm x rộng 6.5 cm x cao 4,5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hợp giấy + đế
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 18cm x rộng 7.5 cm x cao 6 cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. hộp nhựa trong + đế trưng bày 
 • Tính năng: Mở full cửa, Carpo, cốp sau, đèn 
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 5,5cm x cao 4cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện
 • Tính năng: Mở được full cửa, capor trước cồp sau. Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16 cm x rộng 6 cm x cao 4,5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh và đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 7cm x cao 4,5cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.hộp có đế
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Carpo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,8cm x rộng 7,5cm x cao 5,8cm
209.000đ

 • Xuất xứ: TQ. Hộp vali
 • Chất liệu: Full Kim loại, nặng tay
 • Tính năng: Mở full cửa, Ủ tháp pháo hoạt động, chi tiết sắc sạo
 • Kích thước: dài 37cm x rộng 11cm, cao 18cm 
 • Kích thước hộp : 42x 25x17
3.499.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp trong suốt có (Đế và 01 nhân vật người)
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 17,5 cm x rộng 7.5 cm x cao 6cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại ( hộp giấy + đế nhựa)
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 15,5cm, rộng 7cm, cao 3,5cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại  ( hộp giấy + đế nhựa)
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 15cm, rộng 6,5cm, cao 4cm
179.000đ

 • Xuất xứ: TQ.  Kim loại nặng 2,2kg
 • Chất liệu: Kim loại, 1 số chi tiết nhỏ bằng nhựa
 • Tính năng: Mở nắp các ủ , Tháp pháo, Rada hoạt động linh hoạt, chi tiết sắc nét
 • Kích thước: dài 24cm x rộng 14cm, cao 14cm 
3.499.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại , một số chi tiết nhựa)
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capor trước. bửng sau,Mui tháo lắp .Âm thanh động cơ và đèn.
 • Kích thước: dài 21cm x rộng 9,5cm, cao 7,5cm 
339.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Full Kim loại, nặng tay
 • Tính năng: Mở cửa, Ống phóng hoạt động, chi tiết sắc sạo
 • Kích thước: dài 36cm x rộng 9cm, cao 12cm 
3.699.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại, nặng tay
 • Tính năng: Mở cửa, Carpo trước, cửa phía sau, đèn âm thanh, chi tiết đẹp
 • Kích thước: dài 17cm x rộng 8,5cm, cao 8,6cm 
329.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại và nhựa 
 • Tính năng: Bệ Pháo xoay 360độ, nòng pháo và các chi tiết linh hoạt
 • Kích thước sản phẩm: Thân dài 22cm x rộng 8cm, cao 17cm
349.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. hộp nhựa trong + đế trưng bày 
 • Tính năng: Bánh trước đáng lái. Mở full cửa, Carpo, cốp sau, đèn 
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 6cm x cao 4,5 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy trong 
 • Tính năng: Mở 2 cửa,  Capor trước, mở mui, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 7cm x cao 4 cm
179.000đ

 • Xuất xứ: TQ. Hộp giấy
 • Chất liệu: Kim loại nặng tay, logo quân đội Nga
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Capor trước, 2 cửa sau 
 • Kích thước: dài 18cm x rộng 9,5cm, cao 9,5cm 
349.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. hộp giấy có đế trưng bày
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Cabo trước, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 5 cm x cao 5 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp nhựa trong + đế và 1 nhân vật
 • Tính năng: Mở được 4 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 7cm x cao 6cm
219.000đ

 • Xuất xứ: TQ. 
 • Chất liệu: Kim loại và Nhựa ABS +Sơn
 • Tính năng: Mở 2 cửa, có đèn trước.
 • Kích thước: dài 12,5cm x rộng 6cm, cao 6,5cm 
329.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. ( Đề trưng + nhân vật người)
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 17cm, rộng 8,5cm, cao 4,5cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy trong 
 • Tính năng: Mở được 4 cửa, Cabo trước,  Đánh lái, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15cm x rộng 6,5cm x cao 4,5cm
199.000đ

 • Hệ thống pháo phạn lực T-300 Kasirga 
 • Xuất xứ: TQ. Hộp giấy khuôn nhựa
 • Chất liệu: Hợp kim, chi tiết nhựa 
 • Tính năng: Mở 2 cửa, tháp ống phóng hoạt động. 
 • Kích thước: dài 35cm x rộng 9cm, cao 16cm 
 • Kích thước đóng gói : dài 38cm x rộng 18cm, cao 18c
2.399.000đ
Hiển thị 1 đến 30 trong tổng số 289 (10 Trang)