• Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa, mở nắp hầm máy, cốp sau, Đèn còi hủ 
 • Kích thước: dài 16,5 cm x rộng 6 cm x cao 6,5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 14,5 cm x rộng 6.5 cm x cao 4 cm
169.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. hộp có đế nhựa
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cốp trứơc, hầm máy sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 16,5cm x rộng 6,5cm x cao 4cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16,5cm x rộng 6cm x cao 5cm
199.000đ

 • Xuất xứ: TQ Hợp giấy + nhựa trong 
 • Chất liệu: Kim loại. nhựa
 • Tính năng:  Mở 2 cửa, capor trước. cốp sau, Chi tiết gầm và mâm bánh xe
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 7cm, cao 5cm  
309.000đ

 • Xuất xứ: TQ Hợp giấy + muốt 
 • Chất liệu: Kim loại. nhựa.
 • Tính năng:  Mở 2 cửa, capor trước. cốp sau, Chi tiết gầm và mâm bánh xe
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 7cm, cao 5cm  
289.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. hộp có đế nhựa
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cốp trứơc, hầm máy sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 16,5cm x rộng 6,5cm x cao 4cm
169.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy,nhựa trong suốt, ĐẾ
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước,Cốp sau, Đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 7,5 cm x cao 4 cm
169.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy ,nhựa Trong, ĐẾ
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước, cốp sau, Đèn
 • Kích thước: dài 16 cm x rộng 7 cm x cao 4,5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hợp giấy + Đế + logo Trong suốt
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Carpo trước, cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 7,7 cm x cao 4 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy, Nhựa trong suốt, có đế
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, cốp sau. Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 7cm x cao 4,5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. (Hộp đế )
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 14,5 cm x rộng 5.5 cm x cao 3cm
159.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. (Hộp đế và phông Gara)
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15 cm x rộng 5.5 cm x cao 4 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại, chi tiết nhựa
 • Tính năng:  Chi tiết đẹp
 • Kích thước: dài 12 cm x rộng 5,5cm x cao 8 cm
149.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy trong suốt
 • Tính năng: Mở 5 cửa, carpo trước, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15cm x rộng 7cm x cao 5,5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy trong
 • Tính năng: Mở 5 cửa, Cabo trước, đèn và âm thanh
 • Kích thước: dài 16,5 cm x rộng 5.5 cm x cao 5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy trong
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 7cm x cao 4,5cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy trong đế và phông hầm để xe 
 • Tính năng: Mở 2 cửa,  Capor tước, cá đuôi, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16,3 cm x rộng 7,5 cm x cao 4,6 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 16,5cm, rộng 6,5cm, cao 6cm
199.000đ

 • Chất liệu: Nhựa, Cao su. 
 • Kích thước:  Cao 3 cm- 5 cm - 1 hộp (4 nhân vật)
 • Tính năng: Khốp Cổ va Tay linh hoạt
 • Phụ kiện phối cảnh công nhân GARA xe
169.000đ

 • Chất liệu: Kim loại, hộp giấy đế nhựa
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Carpo, cốp sau, đèn 
 • Kích thước: dài 1,5cm x rộng 6,5cm x cao 6,5cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Carpo, cốp sau, đèn 
 • Kích thước: dài 16,5cm x rộng 7cm x cao 6cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Carpo, cốp sau, đèn 
 • Kích thước: dài 16 cm x rộng 6,5cm x cao 7cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 6.5 cm x cao 3,5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Đế trưng và 2 nhân vật
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước, cốp sau. Đèn 
 • Kích thước: dài 17,5cm x rộng 9cm x cao 7cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại có đế nhựa
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Carbo trước , cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 7.5 cm x cao 4 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 4 cửa, Cabo trước,  Âm thanh mô phỏng, đèn, đế và phông hầm để xe
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 6,3cm x cao 4,5cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại và nhựa
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Cabo, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16 cm x  rộng 6 cm x cao 5 cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 17cm x rộng 6cm x cao 5,5 cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Đèn 
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 6.5cm x cao 4,5cm
199.000đ
Hiển thị 1 đến 30 trong tổng số 235 (8 Trang)