• Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy trong
 • Tính năng: Mở 5 cửa, Cabo trước, đèn và âm thanh
 • Kích thước: dài 16,5 cm x rộng 5.5 cm x cao 5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy trong
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 7cm x cao 4,5cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy trong đế và phông hầm để xe 
 • Tính năng: Mở 2 cửa,  Capor tước, cá đuôi, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16,3 cm x rộng 7,5 cm x cao 4,6 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 16,5cm, rộng 6,5cm, cao 6cm
199.000đ

 • Chất liệu: Nhựa, Cao su. 
 • Kích thước:  Cao 3 cm- 5 cm - 1 hộp (4 nhân vật)
 • Tính năng: Khốp Cổ va Tay linh hoạt
 • Phụ kiện phối cảnh công nhân GARA xe
169.000đ

 • Chất liệu: Kim loại, hộp giấy đế nhựa
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Carpo, cốp sau, đèn 
 • Kích thước: dài 1,5cm x rộng 6,5cm x cao 6,5cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Carpo, cốp sau, đèn 
 • Kích thước: dài 16,5cm x rộng 7cm x cao 6cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Carpo, cốp sau, đèn 
 • Kích thước: dài 16 cm x rộng 6,5cm x cao 7cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 6.5 cm x cao 3,5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Đế trưng và 2 nhân vật
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước, cốp sau. Đèn 
 • Kích thước: dài 17,5cm x rộng 9cm x cao 7cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại có đế nhựa
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Carbo trước , cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 7.5 cm x cao 4 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 4 cửa, Cabo trước,  Âm thanh mô phỏng, đèn, đế và phông hầm để xe
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 6,3cm x cao 4,5cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại và nhựa
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Cabo, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16 cm x  rộng 6 cm x cao 5 cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 17cm x rộng 6cm x cao 5,5 cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Đèn 
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 6.5cm x cao 4,5cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15cm x rộng 6.5cm x cao 4cm
159.000đ

 • Chất liệu: Hợp kim. nặng 3,5kg
 • Tính năng : Chí tiết Tháp pháo linh hoạt. các nắp pháo thủ mở, toàn bộ bánh và Xích kim loại 
 • Kich thước SP: 33cm, 12cm, 19cm
 • Kich thước hộp: 38cm, 17cm, 13cm
3.499.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15cm x rộng 5.5cm x cao 4 cm
159.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa,  Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 17cm x rộng 6cm x cao 4,5 cm
229.000đ

 • Xuất xứ: Newray
 • Chất liệu: Hợp kim-NẶNG tay
 • Tính năng : Chí tiết đẹp, mở 2 cửa, capor hầm máy
 • Kich thước SP: Dài 12cm, rộng 5cm, Cao 6,5cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở FULLcửa, Cabo trước, Cốp sau, Đèn 
 • Kích thước: dài 16,2 cm x rộng 6.5 cm x cao 5,5 cm
199.000đ

 • Xuất xứ: TQ. 
 • Chất liệu: Kim loại cầm nặng tay 
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capor trước. bửng sau, bánh đánh lái. Âm thanh động cơ và đèn.
 • Kích thước: dài 18,5cm x rộng 7cm, cao 7cm 
329.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cửa hông, 2 cửa sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15cm x rộng 6cm x cao 7cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 14,5 cm x rộng 6cm x cao 5 cm
210.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Capor trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 17,5cm x rộng 7cm x cao 4cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh và đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 7cm x cao 4,5cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh và đèn 
 • Kích thước: dài 16,5cm x rộng 6.5cm x cao 5cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Capor trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 7cm x cao 4cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Carpo, cốp sau, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 6,5cm x cao 6cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16 cm x rộng 6.5 cm x cao 4,5 cm
159.000đ
Hiển thị 1 đến 30 trong tổng số 220 (8 Trang)