• Xuất xứ: Air Force 1 model
 • Chất liệu: Hợp kim nặng tay
 • Tính năng: Cánh quạt linh hoạt.
 • Kich thước SP: Thân dài 23,5cm, rộng 6cm, cao 9cm ( Dài nguyên mẫu 29CM)
1.599.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước SP: 21 cm, 11cm . Có đế kim loại
849.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước SP: 12,2 cm, 13,5 cm . Có đế kim loại
619.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước SP: 13,5cm, 14,5cm
419.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Tính năng: Cánh quạt linh hoạt.
 • Kich thước SP: dài 18,5cm, sải cánh 16 cm
699.000đ

 • Xuất xứ: AF1
 • Chất liệu: Hợp kim.
 • Kich thước hộp: 30 cm, 20cm 10cm
 • Kich thước SP: 22,5 cm, 15cm
1.699.000đ

 • Xuất xứ: Nsmodel
 • Chất liệu: Hợp kim-NẶNG 1kg, (khối lượng nguyên hợp 1,5kg)
 • Tính năng : Chí tiết đẹp, Nhiều bộ phận rời, thân đúc nặng tay, đế trưng bày 
 • Kich thước SP: Dài 33cm, Cánh 18cm, Cao 7cm
1.849.000đ

 • Xuất xứ: AIRCRAFT COLLECTION
 • Chất liệu: Hợp kim. đúc nặng tay
 • Chi Tiết : Mở capin buồn lái. Cánh bay hoạt động. Cánh đuôi hoat động linh hoạt, rất đẹp
 • Kich thước SP: 25 cm, 19cm ( đế trưng bày kim loại cứng cáp)
1.899.000đ

 • Xuất xứ: AF1
 • Chất liệu: Hợp kim-NẶNG 450g, (khối lượng nguyên hợp 1,5kg)
 • Tính năng : Chí tiết đẹp, bánh xe quay đươc, mang vũ khí nhiều, đế trưng bày 
 • Kich thước SP: Dài 21,5cm, Cánh 16cm, Cao 8cm
1.799.000đ

 • Xuất xứ: AF1
 • Chất liệu: Hợp kim-NẶNG 950g, (khối lượng nguyên hợp 3kg)
 • Tính năng : Chí tiết đẹp, bánh xe quay đươc, Chông chống linh hoạt, đế trưng bày 
 • Kich thước SP: Dài 24,5cm, Cánh 34cm, Cao 8cm
2.649.000đ

 • Xuất xứ: Altaya ( Màu Xanh rằng ri)
 • Chất liệu: Hợp kim và nhựa
 • Tính năng : Chí tiết đẹp, mang vũ khí nhiều, đế trưng bày 
 • Kich thước SP: Dài 22cm, Cánh 24,5cm, Cao 12cm
1.399.000đ

 • Chất liệu: Hợp kim.
 • Tính năng : Chí tiết đẹp, mở cabin, cánh đuôi linh hoạt, đế trưng bày kim loại
 • Kich thước SP: 32cm, 22cm, 20cm
1.499.000đ

 • Chất liệu: Hợp kim
 • Tính năng : Chí tiết đẹp, mở cabin cánh đuôi linh hoạt, đế trưng bày kim loại
 • Kich thước SP: 32cm, 21cm, 20cm. Nặng 800gr
1.599.000đ

 • Xuất xứ: Air Force 1 model
 • Chất liệu: Hợp kim nặng tay.
 • Tính năng: Cánh quạt linh hoạt.
 • Kich thước SP: Thân dài 23,5cm, rộng 6cm, cao 9cm ( Dài nguyên mẫu 29CM)
1.699.000đ

 • Xuất xứ: Air Force 1 model
 • Chất liệu: Hợp kim nặng tay
 • Tính năng: Cánh quạt linh hoạt.
 • Kich thước SP: Thân dài 23,5cm, rộng 6cm, cao 9cm ( Dài nguyên mẫu 29CM)
1.699.000đ

 • Xuất xứ: Air Force 1 model
 • Chất liệu: Hợp kim nặng tay.
 • Tính năng: Cánh quạt linh hoạt.
 • Kich thước SP: Thân dài 23,5cm, rộng 6cm, cao 9cm ( Dài nguyên mẫu 29CM)
1.699.000đ

 • Xuất xứ: Air Force 1 model
 • Chất liệu: Hợp kim nặng tay
 • Tính năng: Cánh quạt linh hoạt.
 • Kich thước SP: Thân dài 24,5cm, rộng 8cm, cao 9cm ( Dài nguyên mẫu 29CM)
1.699.000đ

 • Xuất xứ: OX
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước SP: 20 cm, 11cm. (Đề trưng bày)
1.249.000đ

 • Chất liệu: Hợp kim
 • Tính năng : Chí tiết đẹp, đế trưng bày kim loại
 • Kich thước SP: 32cm, 21cm, 20cm. Nặng 800gr
1.399.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước SP: 13 cm, 16cm
419.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước SP: 13 cm, 16cm
419.000đ

 • Chất liệu: Nhựa ABS
 • Tính năng: Đã sơn hoàn thành, có đế
 • Kich thước hợp: 38cm, 25cm, 5cm
 • Kích thước sp: dài 32,5cm x rộng 22 cm , cao 8cm
319.000đ

 • Chất liệu: Nhựa ABS
 • Tính năng: Đã sơn hoàn thành, có đế
 • Kich thước hợp: 38cm, 25cm, 5cm
 • Kích thước sp: dài 30,5cm x rộng 22 cm , cao 8cm
319.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Hợp kim, nhựa. Nặng 1,800gr
 • Tính năng: Cánh quạt linh hoạt. mờ cửa, mở nắp động cơ
 • Kich thước SP: dài 52cm, rộng 43cm, Cao 34cm ( 1,6kg)
3.299.000đ

 • Xuất xứ: AF1Model 
 • Chất liệu: Hợp kim. chí tiết nhựa. Nặng 1,000gr
 • Tính năng : Mở cabin, lắp ráp bom, tên lữa, càng đáp. Rất đẹp
 • Kich thước SP: 26 cm, 19cm
1.999.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước SP: 16,5cm, 13,5cm
389.000đ

 • Xuất xứ: Amercom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước SP: 12,2 cm, 13,5 cm . Có đế kim loại
519.000đ

 • Chất liệu: Hợp kim
 • Tính năng: Cánh quạt linh hoạt. mở cửa hông
 • Kich thước SP: dài 25cm x rộng cánh 22cm x cao 7cm
329.000đ

 • Chất liệu: Hợp kim.
 • Tính năng : Chí tiết đẹp, đúc nặng tay, đế trưng bày cao cấp
 • Kich thước SP: 32cm, 22cm, 20cm
1.699.000đ

 • Chất liệu: Nhựa ABS
 • Tính năng: Đã sơn hoàn thành, có đế
 • Kich thước hợp: 38cm, 25cm, 5cm
 • Kích thước sp: dài 31,5cm x rộng 22 cm , cao 8cm
319.000đ
Hiển thị 1 đến 30 trong tổng số 71 (3 Trang)