• Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở Full cửa, cốp lưới trước. cửa sau. Đèn, còi âm thanh
 • Kích thước:: dài 22cm, rộng 8cm, cao 10cm
309.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. (Hộp muốt)
 • Tính năng: Mở full cửa, đánh lái, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8,5cm, cao 5,5cm
289.000đ

 • Kích thước: dài 15,6cm x rộng 7,3cm x cao 5,6cm
 • Chất liệu: Kim loại. Hộp đế 
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Carpo, cốp sau, đèn 
 • Kích thước: dài 16 cm x rộng 6,5cm x cao 7cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. hộp giấy+ đế nhựa
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Carpo, cốp sau, đèn 
 • Kích thước: dài 15,6cm x rộng 7,3cm x cao 5,6cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy trong suốt
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp, nắp thùng mui, có đèn Âm thanh
 • Kích thước: dài 12cm, rộng 8cm, cao 6,5cm
239.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy trong suốt
 • Tính năng: Mở 5 cửa, carpo trước, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15cm x rộng 65cm x cao 5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy trong suốt
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, cốp sau. Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16 cm x rộng 6.5 cm x cao 4,5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hợp giấy + đế
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 18cm x rộng 7.5 cm x cao 6 cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. (Hộp giấy cửa sổ)
 • Tính năng: Mở 2 cửa, có đèn, cầm nặng tay
 • Kích thước: dài 18cm, rộng 8cm, cao 11cm
349.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 18cm, rộng 7,5cm, cao 6,5cm
289.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. hộp nhựa trong + đế trưng bày 
 • Tính năng: Mở full cửa, Carpo, cốp sau, đèn 
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 5,5cm x cao 4cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện
 • Tính năng: Mở được full cửa, capor trước cồp sau. Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16 cm x rộng 6 cm x cao 4,5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh và đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 7cm x cao 4,5cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 20,5cm, rộng 9,3cm, cao 5,7cm 
289.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.hộp có đế
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Carpo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,8cm x rộng 7,5cm x cao 5,8cm
209.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở Full cửa, đánh lái, capo trước. cửa sau. Đèn Âm thanh
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 9,5cm, cao 5,5cm
289.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp trong suốt có (Đế và 01 nhân vật người)
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 17,5 cm x rộng 7.5 cm x cao 6cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại ( hộp giấy + đế nhựa)
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 15,5cm, rộng 7cm, cao 3,5cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại  ( hộp giấy + đế nhựa)
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 15cm, rộng 6,5cm, cao 4cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại,chi tiết nội thất nhựa
 • Tính năng: Đề máy trên vô lăng, bánh đánh lái, mở full cửa, capo trước, cốp sau, có đèn
 • Kích thước: dài 20,5cm, rộng 8,5cm, cao 8cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.  ( HỘP MUỐT). 
 • Tính năng: Đề máy trên vô lăng, bánh đánh lái, mở full cửa, capo trước, cốp sau, có đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8,5cm, cao 8cm
299.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại, nặng tay
 • Tính năng: Mở cửa, Carpo trước, cửa phía sau, đèn âm thanh, chi tiết đẹp
 • Kích thước: dài 17cm x rộng 8,5cm, cao 8,6cm 
329.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. (Hộp giấy)
 • Tính năng: Mở full cửa, đánh lái, kèn vô lăng, gập gương, có đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8,7cm, cao 6cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. hộp nhựa trong + đế trưng bày 
 • Tính năng: Bánh trước đáng lái. Mở full cửa, Carpo, cốp sau, đèn 
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 6cm x cao 4,5 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp muốt + 1 nhân vật 1/24
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Capo trước, Cốp sau. Kèn vô lăng, gập gương. Âm thanh và đèn
 • Kích thước: dài 21 cm, rộng 10 cm, cao 8cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy trong 
 • Tính năng: Mở 2 cửa,  Capor trước, mở mui, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 7cm x cao 4 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. hộp giấy có đế trưng bày
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Cabo trước, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 5 cm x cao 5 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp nhựa trong + đế và 1 nhân vật
 • Tính năng: Mở được 4 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 7cm x cao 6cm
219.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. ( Đề trưng + nhân vật người)
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 17cm, rộng 8,5cm, cao 4,5cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy trong 
 • Tính năng: Mở được 4 cửa, Cabo trước,  Đánh lái, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15cm x rộng 6,5cm x cao 4,5cm
199.000đ
Hiển thị 1 đến 30 trong tổng số 332 (12 Trang)