• Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 6.5 cm x cao 6,5 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15 cm x rộng 6 cm x cao 3 cm
189.000đ

 • Xuất xứ: JADA (hang xuất Mỹ)
 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g.
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cốp phía sau.
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 7,5cm, cao 6cm
459.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 15 cm x rộng 6.5 cm x cao 6,5 cm
189.000đ

Chất liệu: Kim loại
Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn và Âm thanh 
Kích thước: dài 21,5 cm, rộng 7,5 cm, cao 5,5 cm
349.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. nhựa
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước:  dài 19,5cm, rộng 8,5cm, cao 7,5cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 18,5cm x rộng 6.5cm x cao 6cm
249.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa , Âm thanh, Đèn
 • Kích thước: Dài 16cm x rộng 6cm x cao 6cm
249.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa, , Capor trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 18,5cm x rộng 6,5cm x cao 5cm
269.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được FULL cửa, Capor trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 6,5cm x cao 3,5cm
189.000đ

Chất liệu: Kim loại
Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
Kích thước: dài 16cm x rộng 6.5 cm x cao 6,5 cm
249.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước,Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 6cm x cao 4,5cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, Cabo trước, cốp sau, đèn
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 5.5 cm x cao 4,5 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 6cm x cao 6cm
249.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 14,5 cm x rộng 6cm x cao 3,5cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước,Cốp sau, Đèn
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 6 cm x cao 4,5 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại và nhựa
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 6.5cm x cao 3,5cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Carbo trước , cốp sau. Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 14,5 cm x rộng 6.5 cm x cao 4cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 6.5cm x cao 3,5cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 21 cm, rộng 8 cm, cao 7 cm
349.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở Full cửa Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 15cm x rộng 6cm x cao 4,5cm
259.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa , Âm thanh, Đèn
 • Kích thước: Dài 16cm x rộng 6cm x cao 6cm
259.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 13,5 cm x rộng 5 cm x cao 4.5 cm
189.000đ

 • Xuất xứ : LEO
 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Chi tiết sắc nét, Hợp MICA
 • Kích thước: dài 11 cm x rộng 4 cm, cao 4 cm
199.000đ

 • Xuất xứ : LEO
 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Chi tiết sắc nét, Hợp MICA
 • Kích thước: dài 10 cm x rộng 4 cm, cao 4 cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng6.5 cm x cao 5,5 cm
189.000đ

 • Xuất xứ : JADA - HỢP GIẤY New
 • Chất liệu: Kim loại,Chi tiết NHỰA
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, capor trước.xe nặng 500g
 • Kích thước: dài 20,5 cm x rộng 8,5 cm x cao 8 cm
369.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước:  dài 18cm x rộng 6cm x cao 5cm
249.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn và Âm thanh
 • Kích thước:  dài 20 cm x rộng 6,5 cm x cao 4,5 cm
349.000đ

 • Xuất xứ :CHE-ZHI
 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, capor trước, mở cốp sau, ÂM THANH ĐÈN
 • Kích thước:  dài 20,5 cm x rộng 8,5 cm x cao 7 cm
349.000đ
Hiển thị 1 đến 30 trong tổng số 180 (6 Trang)