• Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa, mở nắp hầm máy, cốp sau, Đèn còi hủ 
 • Kích thước: dài 16,5 cm x rộng 6 cm x cao 6,5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 14,5 cm x rộng 6.5 cm x cao 4 cm
169.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. hộp có đế nhựa
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cốp trứơc, hầm máy sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 16,5cm x rộng 6,5cm x cao 4cm
179.000đ

Xuất xứ: TQ 
Chất liệu: Kim loại. Hộp nhựa trong + đế nhựa. 
Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cốp phía sau.Đánh lái vô lăng, gập gương. Âm thanh đèn
Kích thước: dài 20,8cm, rộng 9cm, cao 5,5cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16,5cm x rộng 6cm x cao 5cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 22cm, rộng 8,5cm, cao 5cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy nhựa trong. 
 • Tính năng: Full kiếng, mở 5 cửa, capo trước, phuộc nhún đánh lái (bấm kèn vô lăng) âm thanh và đèn
 • Kích thước: dài 21,5 cm, rộng 9 cm, cao 7 cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. ( Hộp muốt)
 • Tính năng: Bấm kèn vô lăng, mở 4 cửa, capo trước, cốp sau, có đèn
 • Kích thước: dài 21,5 cm, rộng 8,5cm, cao 8cm
309.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. hộp có đế nhựa
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cốp trứơc, hầm máy sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 16,5cm x rộng 6,5cm x cao 4cm
169.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp muốt
 • Tính năng: Mở 2 cửa, đánh lái và bấm kèn vô lăng,mở capo trước, cốp sau, Đèn và âm thanh
 • Kích thước: dài 20,5cm, rộng 9cm, cao 5m
309.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp muốt
 • Tính năng: Mở 2 cửa, đánh lái, mở capo trước, cốp sau, Đèn và âm thanh
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 9cm, cao 6cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy,nhựa trong suốt, ĐẾ
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước,Cốp sau, Đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 7,5 cm x cao 4 cm
169.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy ,nhựa Trong, ĐẾ
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước, cốp sau, Đèn
 • Kích thước: dài 16 cm x rộng 7 cm x cao 4,5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hợp giấy + Đế + logo Trong suốt
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Carpo trước, cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 7,7 cm x cao 4 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy, Nhựa trong suốt, có đế
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, cốp sau. Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 7cm x cao 4,5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp muốt
 • Tính năng: Mở 4 cửa, capo trước, cốp sau, Đèn và âm thanh
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 7,5cm, cao 5,5cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp muốt
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Nắp Capo trước, cốp sau,bấm Kèn vô lăng, Đèn và Âm thanh 
 • Kích thước: dài 21 cm x rộng 8,5 cm x cao 6 cm
309.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. (Hộp đế )
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 14,5 cm x rộng 5.5 cm x cao 3cm
159.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp muốt
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp, nắp thùng sau, có đèn Âm thanh
 • Kích thước: dài 22,5cm, rộng 10,5cm, cao 10cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.  ( Hộp Muốt). 
 • Tính năng: Mở 3 cửa, capo trước, phuộc nhún đánh lái (bấm kèn vô lăng) âm thanh và đèn
 • Kích thước: dài 22 cm, rộng 8,3 cm, cao 6 cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.  ( Hộp giấy trong suốt). 
 • Tính năng: Mở 4 cửa, capo trước, phuộc nhún đánh lái, Cốp sau, âm thanh và đèn
 • Kích thước: dài 22,8 cm, rộng 7,6 cm, cao 6,3 cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.  ( Hộp giấy trong suốt). 
 • Tính năng: Mở 5 cửa, capo trước, phuộc nhún đánh lái ,âm thanh và đèn
 • Kích thước: dài 22,8 cm, rộng 7,6 cm, cao 6,5 cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. (Hộp giấy trong suốt)
 • Tính năng: Mở 5 cửa Full kiếng, Đánh lái, phuộc nhún, gập ghế trước, mở capo trước, đèn và âm thanh.
 • Kích thước: dài 21,3cm, rộng 8,5cm, cao 5,8cm
309.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.  ( Hộp giấy trong suốt). 
 • Tính năng: Mở 5 cửa, capo trước, phuộc nhún đánh lái (bấm kèn vô lăng) âm thanh và đèn
 • Kích thước: dài 20,5 cm, rộng 8,5 cm, cao 7,5 cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. (Hộp đế và phông Gara)
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15 cm x rộng 5.5 cm x cao 4 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.  ( HỘP MUỐT)
 • Tính năng: Mở 5 cửa, Capor trước. Đánh lái, (Đặc biệt bấm kèn) Vô lăng, Âm thanh và đèn 
 • Kích thước: dài 21,5cm x rộng 8,7cm x cao 6,2cm
309.000đ

 • Chất liệu: Kim loại, chi tiết nhựa
 • Tính năng:  Chi tiết đẹp
 • Kích thước: dài 12 cm x rộng 5,5cm x cao 8 cm
149.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy trong suốt
 • Tính năng: Mở 5 cửa, carpo trước, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15cm x rộng 7cm x cao 5,5 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g. 
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cánh gió phía sau.
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 9cm, cao 5,3cm
309.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy trong
 • Tính năng: Mở 5 cửa, Cabo trước, đèn và âm thanh
 • Kích thước: dài 16,5 cm x rộng 5.5 cm x cao 5 cm
179.000đ
Hiển thị 1 đến 30 trong tổng số 290 (10 Trang)