• Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Hộp nguyên gồm 1 nhân vật + cây xăng + đế khung trưng bày
 • Kích thước: dài 20cm, rộng 10cm, cao 5cm
329.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 20,5cm, rộng 9cm, cao 5,5cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 21 cm, rộng 9,2cm, cao 9cm
309.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 14,5 cm x rộng 6cm x cao 5 cm
210.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Capor trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 17,5cm x rộng 7cm x cao 4cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh và đèn 
 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 7cm x cao 4,5cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh và đèn 
 • Kích thước: dài 16,5cm x rộng 6.5cm x cao 5cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Capor trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 7cm x cao 4cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Carpo, cốp sau, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 6,5cm x cao 6cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 21,5cm, rộng 8,5cm, cao 8cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại  ( HỘP MUỐT)
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước,Cốp sau, Âm thanh Đèn 
 • Kích thước: dài 21cm x rộng 10cm x cao 5cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 6.5cm x cao 3,5cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 14,5 cm x rộng 6.5 cm x cao 5,5 cm
169.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 15cm x rộng 6.5cm x cao 6,5cm
179.000đ

 • Xuất xứ: JADA (hàng xuất Mỹ) 
 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cốp phía sau.
 • Kích thước: dài 22cm, rộng 8,5cm, cao 7cm
369.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 15cm x rộng 7cm x cao 4cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 7cm x cao 4,5cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capor trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn
 • Kích thước: dài 15cm x rộng 6,5cm x cao 3,5cm
169.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Carbo trước, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 6.5cm x cao 3,5cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa , Âm thanh, Đèn 
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 6 cm x cao 4 cm
179.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, 2 cửa hông, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16,5cm x rộng 6cm x cao 6,5cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở Full cửa, capor trước, cốp sau. Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 20,5cm x rộng 8.2cm x cao 6,8cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 4 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Thước lái, Phục nhún trước và sau, Đèn 
 • Kích thước: dài 16,5cm x rộng 7cm x cao 4,5cm
199.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại. Hộp muốt
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Capô trước, Cốp phía sau. Âm thanh đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 9cm, cao 8,5cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước,Cốp sau, Âm thanh Đèn
 • Kích thước: dài 21cm x rộng 9cm x cao 6cm
299.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại. (Hộp muốt.)
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cốp phía sau. Âm thanh đèn
 • Kích thước: dài 20,8cm, rộng 9cm, cao 6cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. (Hộp đế trưng bày)
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau. Âm thanh và đèn
 • Kích thước: dài 20,5cm, rộng 9cm, cao 6,2cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa ,Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 6,5cm x cao 6,5cm
219.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở Full cửa, Cabo trước, cốp sau. Đèn 
 • Kích thước: dài 17cm x rộng 7cm x cao 7,5cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước, cốp sau. Đèn
 • Kích thước: dài 15,5cm x rộng 7cm x cao 4,7cm
179.000đ
Hiển thị 1 đến 30 trong tổng số 216 (8 Trang)