• Chất liệu: Hợp kim chi tiết nhựa
 • Kich thước SP: 23cm, 15cm
669.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim chi tiết nhựa
 • Kich thước SP: 23cm, 15cm
629.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim và chi tiếc nhựa
 • Kich thước SP: 19 cm, 14cm
599.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại và 1 số chi tiết nhựa 
 • Tính năng: Mô hình chi tiết đẹp. Tên lửa cô động linh hoạt.
 • Kích thước: dài 25cm  
399.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại và 1 số chi tiết nhựa 
 • Tính năng: Mô hình chi tiết đẹp. Tên lửa cô động linh hoạt.
 • Kích thước: dài 21cm 
399.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim chi tiết nhựa
 • Kich thước SP: 18cm, 14cm
619.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim chi tiết nhựa.
 • Kich thước SP: 19 cm, 14cm
449.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước SP: 19 cm, 18cm
449.000đ

 • Xuất xứ: NSmodel
 • Chất liệu: Hợp kim. nhựa.
 • Kich thước SP: 18 cm, 13cm có đế trưng bày kim loại
599.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim.
 • Kich thước SP: 19 cm, 18cm
499.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim và nhựa
 • Kich thước SP: 15,5cm, 11cm
449.000đ

 • Chất liệu: Hợp kim chi tiết nhựa
 • Kich thước SP: 23cm, 15cm
779.000đ

 • Chất liệu: Hợp kim và nhựa
 • Xuất xứ: AmerCom
 • Kich thước SP: 19 cm, 14cm
619.000đ

 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước SP: 17,5cm, 11cm
389.000đ

 • Chất liệu: Hợp kim. nhựa
 • Xuất xứ: AmerCom
 • Kich thước SP:22 cm, 29cm
849.000đ

 • Chất liệu: Hợp kim. nhựa
 • Xuất xứ: AmerCom
 • Kich thước SP:  15,5cm, 11cm
349.000đ

 • Xuất xứ: NSCom
 • Chất liệu: Hợp kim. nhựa
 • Kich thước SP: 20 cm, 14,5cm
619.000đ

 • Chất liệu: Hợp kim, nhựa
 • Xuất xứ: AmerCom
 • Kich thước SP: 16,5 cm, 17,5cm
599.000đ

 • Chất liệu: Hợp kim. nhựa
 • Xuất xứ: AmerCom
 • Kich thước SP: 18 cm, 13cm
599.000đ

 • Chất liệu: Hợp kim. nhựa
 • Xuất xứ: AmerCom
 • Kich thước SP: 18 cm, 13cm có đế hợp kim
499.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước: 19 cm, 18cm
449.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim.
 • Kich thước: 19 cm, 14cm
619.000đ

 • Pháp chiến tranh vùng Vịnh
 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim.
 • Kich thước: 16 cm, 11cm
419.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim.
 • Kich thước: 19 cm, 18cm
499.000đ
Hiển thị 1 đến 24 trong tổng số 24 (1 Trang)