• Xuất xứ: TQ 
 • Chất liệu: Kim loại nặng tay. 
 • Tính năng: Chông chống xoay
 • Kich thước SP: dài 13cm, rộng 10,5cm, Cao 4cm 
399.000đ

 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước SP: 17,5cm, 8,5cm
549.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim và nhựa
 • Kich thước SP: 15,5cm, 11cm
499.000đ

Xuất xứ: NSCom
Chất liệu: Hợp kim và nhựa. 
Kich thước SP: dài 15 cm, sải cánh 10,5cm – đế nhựa trưng bày
549.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước SP: 16,5 cm, 11cm
599.000đ

 1. Xuất xứ: AmerCom. Xám đậm
 2. Chất liệu: Hợp kim chi tiết nhựa
 3. Kich thước SP: 23cm, 15cm
649.000đ

 • Xuất xứ: NSCom
 • Chất liệu: Hợp kim và nhựa
 • Kich thước SP: 20 cm, 14,5cm
579.000đ

 • Xuất xứ: Amercom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước SP: dài 20 cm, sải cánh 19cm
599.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim chi tiết nhựa. 
 • Kich thước SP: 18cm, 14cm
599.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim chi tiết nhựa. 
 • Kich thước SP: 18cm, 14cm
599.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước SP: 22cm * 15cm * 6cm
 • Kich thước Hộp: 27cm * 17cm * 7cm
599.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước SP: 22cm * 15cm * 6cm
 • Kich thước Hộp: 27cm * 17cm * 7cm
599.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom, hộp giấy khuôn nhựa trong.
 • Chất liệu: Hợp kim chi tiết nhựa. 
 • Kich thước SP: 20,5cm, 14cm 5cm
749.000đ

 • Chất liệu: Hợp kim chi tiết nhựa
 • Kich thước SP: 23cm, 15cm
669.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim chi tiết nhựa
 • Kich thước SP: 23cm, 15cm
649.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim và chi tiếc nhựa
 • Kich thước SP: 19 cm, 14cm
599.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại và 1 số chi tiết nhựa 
 • Tính năng: Mô hình chi tiết đẹp. Tên lửa cô động linh hoạt.
 • Kích thước: dài 25cm  
399.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại và 1 số chi tiết nhựa 
 • Tính năng: Mô hình chi tiết đẹp. Tên lửa cô động linh hoạt.
 • Kích thước: dài 21cm 
399.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim chi tiết nhựa
 • Kich thước SP: 18cm, 14cm
619.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim chi tiết nhựa.
 • Kich thước SP: 19 cm, 14cm
449.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước SP: 19 cm, 18cm
519.000đ

 • Xuất xứ: NSmodel
 • Chất liệu: Hợp kim. nhựa.
 • Kich thước SP: 18 cm, 13cm có đế trưng bày kim loại
599.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim.
 • Kich thước SP: 19 cm, 18cm
499.000đ

 • Xuất xứ: AmerCom
 • Chất liệu: Hợp kim và nhựa
 • Kich thước SP: 15,5cm, 11cm
499.000đ

 • Chất liệu: Hợp kim chi tiết nhựa
 • Kich thước SP: 23cm, 15cm
649.000đ

 • Chất liệu: Hợp kim và nhựa
 • Xuất xứ: AmerCom
 • Kich thước SP: 19 cm, 14cm
619.000đ

 • Chất liệu: Hợp kim
 • Kich thước SP: 17,5cm, 11cm
389.000đ

 • Chất liệu: Hợp kim. nhựa
 • Xuất xứ: AmerCom
 • Kich thước SP:22 cm, 29cm
849.000đ

 • Chất liệu: Hợp kim. nhựa
 • Xuất xứ: AmerCom
 • Kich thước SP:  15,5cm, 11cm
349.000đ

 • Xuất xứ: NSCom
 • Chất liệu: Hợp kim. nhựa
 • Kich thước SP: 20 cm, 14,5cm
619.000đ
Hiển thị 1 đến 30 trong tổng số 37 (2 Trang)