• Chất liệu: Kim loại,chi tiết nội thất nhựa
 • Tính năng: Mở Full cửa, bánh đánh lái, capo trước, cốp sau, có đèn
 • Kích thước: dài 22cm, rộng 8cm, cao 6cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. nhựa đế trưng
 • Tính năng:  Chi tiết sắc nét  do Atlas sản xuất
 • Kích thước: dài 10,5 cm x rộng 3 cm, cao 3,5 cm 
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. nhựa.( hộp mica)
 • Tính năng:  Chi tiết sắc nét, Hợp MICA
 • Kích thước: dài 11,5 cm x rộng 3,5 cm, cao 3,5 cm 
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 14,5cm x rộng 5,5cm x cao 6,5cm
249.000đ

 • Xuất xứ: JADA
 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cốp phía sau.
 • Kích thước: dài 21,5cm, rộng 8cm, cao 6cm
399.000đ

 • Xuất xứ: JADA ( Màu xanh ngọc)
 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cốp phía sau.
 • Kích thước: dài 21,5cm, rộng 8cm, cao 6cm
399.000đ

 • Xuất xứ: TQ Hợp giấy + nhựa trong 
 • Chất liệu: Kim loại. nhựa
 • Tính năng:  Mở 2 cửa, capor trước. cốp sau, Chi tiết gầm và mâm bánh xe
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 7cm, cao 5cm  
309.000đ

 • Xuất xứ: TQ Hợp giấy
 • Chất liệu: Kim loại. chi tiết nhựa
 • Tính năng:  Mở 2 cửa, capor trước. cốp sau, Chi tiết gầm và mâm bánh xe
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 7cm, cao 5cm  
309.000đ

 • Xuất xứ: TQ Hợp giấy
 • Chất liệu: Kim loại. chi tiết nhựa
 • Tính năng:  Mở 2 cửa, capor trước. cốp sau, Chi tiết gầm và mâm bánh xe
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 7cm, cao 5cm  
319.000đ

 • Xuất xứ: TQ Hợp giấy + nhựa trong 
 • Chất liệu: Kim loại. nhựa
 • Tính năng:  Mở 2 cửa, capor trước. cốp sau, Chi tiết gầm và mâm bánh xe
 • Kích thước: dài 7cm x rộng 6cm, cao 5cm  
329.000đ

 • Xuất xứ: TQ Hợp giấy + nhựa trong 
 • Chất liệu: Kim loại. nhựa
 • Tính năng:  Mở 2 cửa, capor trước. cốp sau, Chi tiết gầm và mâm bánh xe
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 7cm, cao 5cm  
289.000đ

 • Xuất xứ: TQ Hợp giấy + muốt 
 • Chất liệu: Kim loại. nhựa.
 • Tính năng:  Mở 2 cửa, capor trước. cốp sau, Chi tiết gầm và mâm bánh xe
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 7cm, cao 5cm  
289.000đ

 • Xuất xứ : OX - Citroen 
 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng:  Chi tiết sắc nét, Hợp MICA
 • Kích thước: dài 8,5cm x rộng 3,5cm, cao 3,5cm 
239.000đ

 • Xuất xứ : OX - Citroen 
 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng:  Chi tiết sắc nét, Hợp MICA
 • Kích thước: dài 8,5cm x rộng 3,5cm, cao 3,5cm 
249.000đ

 • Xuất xứ: TQ 
 • Chất liệu: Hợp kim - Chi tiết nhựa
 • Tính năng : Chí tiết đẹp, mở 2 cửa, 
 • Kich thước SP: Dài 17,5cm, rộng 6,5cm, Cao 7,5cm
229.000đ

 • Xuất xứ: Newray
 • Chất liệu: Hợp kim-NẶNG tay
 • Tính năng : Chí tiết đẹp, mở 2 cửa, capor hầm máy
 • Kich thước SP: Dài 12cm, rộng 5cm, Cao 6,5cm
189.000đ

 • Xuất xứ: JADA 
 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cốp phía sau.
 • Kích thước: dài 21,5cm, rộng 7,5cm, cao 6cm
379.000đ

 • Xuất xứ: JADA 
 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cốp phía sau.
 • Kích thước: dài 21,5cm, rộng 7,5cm, cao 6cm
379.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 16 cm x rộng 6.5 cm x cao 4,5 cm
159.000đ

 • Xuất xứ : Atlas  - Citroen  ID19 1956
 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng:  Chi tiết sắc nét, Hợp MICA
 • Kích thước: dài 11cm x rộng 3,5cm, cao 3cm 
219.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 14cm x rộng 6cm x cao 5,5cm
159.000đ

 • Xuất xứ: TQ ( hang tồn kho theo năm tháng (bao bì hợp muốt )
 • Chất liệu: Kim loại. nhựa
 • Tính năng:  Mở 2 cửa, capor trước. cốp sau, Chi tiết gầm xe và bánh xe đánh lái
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 7cm, cao 5cm 
259.000đ

 • Xuất xứ: TQ ( hang tồn kho theo năm tháng (bao bì hợp muốt )
 • Chất liệu: Kim loại. nhựa
 • Tính năng:  Mở 2 cửa, capor trước. cốp sau, Chi tiết gầm xe và bánh xe đánh lái
 • Kích thước: dài 16,5cm x rộng 7cm, cao 5cm  
269.000đ

 • Xuất xứ: TQ ( hang tồn kho theo năm tháng (bao bì hợp muốt )
 • Chất liệu: Kim loại. nhựa
 • Tính năng:  Mở 2 cửa, capor trước. cốp sau, Chi tiết gầm xe và bánh xe đánh lái
 • Kích thước: dài 16cm x rộng 7cm, cao 5cm  
259.000đ

 • Xuất xứ: TQ ( Bao bì hợp muốt )
 • Chất liệu: Kim loại. nhựa
 • Tính năng:  Mở 2 cửa, capor trước. cốp sau, Chi tiết gầm xe và bánh xe đánh lái
 • Kích thước: dài 17cm x rộng 7cm, cao 5cm
269.000đ

 • Xuất xứ: Carabinieri
 • Chất liệu: Kim loại. nhựa.
 • Tính năng:  Chi tiết sắc nét
 • Kích thước: dài 9,5 cm x rộng 4,5cm, cao 3,5cm 
279.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng:  Chi tiết sắc nét
 • Kích thước: dài 9,5 cm x rộng 3,5 cm, cao 4 cm 
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng:  Chi tiết sắc nét
 • Kích thước: dài 10 cm x rộng 3,5 cm, cao 3,5 cm 
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. nhựa.
 • Tính năng:  Chi tiết sắc nét
 • Kích thước: dài 10,5 cm x rộng 4 cm, cao 3 cm
169.000đ

 • Chất liệu:  Kim loại và nhựa 
 • Tính năng: Có đế trưng bày, Chi tiết nét đẹp 
 • Kích thước: dài 11,5cm x rộng 4cm, cao 2,5cm
179.000đ
Hiển thị 1 đến 30 trong tổng số 79 (3 Trang)