• Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, bửng sau, có đèn âm thanh
 • Kích thước: dài 22cm, rộng 8cm, cao 6,5cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 19,5cm, rộng 8,5cm, cao 5,5cm
309.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa Full kiếng, Đánh lái, phuộc nhúng, gập ghế trước, cửa sổ trời, mở capo trước, cốp sau, có đèn và âm thanh.
 • Kích thước: dài 21,1cm, rộng 8,1cm, cao 5,8cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 23,5cm, rộng 10cm, cao 11cm
319.000đ

 • Xuất xứ: TQ 
 • Chất liệu: Hợp kim - Chi tiết nhựa
 • Tính năng : Chí tiết đẹp, mở 2 cửa, 
 • Kich thước SP: Dài 17,5cm, rộng 6,5cm, Cao 7,5cm
229.000đ

 • Chất liệu: Nhựa, Cao su
 • Kích thước:  Cao 9cm, ngan 6cm, rộng 3cm
 • Tính năng: Phụ kiện phối cảnh cho Gara sữa xe ( 1/24, 1/18)
180.000đ

 • Chất liệu: Kim loại 
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 7,5cm, cao 6,5cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, đánh lái, cốp sau
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 7,5cm, cao 5cm
309.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, Cốp phía sau. Âm thanh và Đèn
 • Kích thước: dài 20,5cm, rộng 8,5cm, cao 5,5cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Hộp nguyên gồm 1 nhân vật + cây xăng + đế khung trưng bày
 • Kích thước: dài 20cm, rộng 10cm, cao 5cm
329.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 20,5cm, rộng 9cm, cao 5,5cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 21 cm, rộng 9,2cm, cao 9cm
309.000đ

 • Xuất xứ: JADA 
 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cốp phía sau.
 • Kích thước: dài 21,5cm, rộng 7,5cm, cao 6cm
379.000đ

 • Xuất xứ: JADA 
 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cốp phía sau.
 • Kích thước: dài 21,5cm, rộng 7,5cm, cao 6cm
379.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 21,5cm, rộng 8,5cm, cao 8cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại  ( HỘP MUỐT)
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước,Cốp sau, Âm thanh Đèn 
 • Kích thước: dài 21cm x rộng 10cm x cao 5cm
299.000đ

 • Xuất xứ: JADA (hàng xuất Mỹ) 
 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cốp phía sau.
 • Kích thước: dài 22cm, rộng 8,5cm, cao 7cm
369.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở Full cửa, capor trước, cốp sau. Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 20,5cm x rộng 8.2cm x cao 6,8cm
299.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại. Hộp muốt
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Capô trước, Cốp phía sau. Âm thanh đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 9cm, cao 8,5cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Cabo trước,Cốp sau, Âm thanh Đèn
 • Kích thước: dài 21cm x rộng 9cm x cao 6cm
299.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại. (Hộp muốt.)
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cốp phía sau. Âm thanh đèn
 • Kích thước: dài 20,8cm, rộng 9cm, cao 6cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. (Hộp đế trưng bày)
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau. Âm thanh và đèn
 • Kích thước: dài 20,5cm, rộng 9cm, cao 6,2cm
299.000đ

 • Xuất xứ: JADA (hàng XUẤT MỸ) 
 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cốp phía sau.
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8cm, cao 8cm
369.000đ

 • Xuất xứ: JADA (hàng XUẤT MỸ) 
 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cốp phía sau.
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8cm, cao 8cm
369.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở Full cửa, capo trước. cửa sau. Đèn Âm thanh
 • Kích thước: dài 20cm, rộng 9cm, cao 6,5cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn và Âm thanh 
 • Kích thước: dài 22cm, rộng 9,5cm, cao 7,5cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có 
 • Kích thước: dài 20,5 cm, rộng 9 cm, cao 7,5 cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 21,5cm, rộng 7,5cm, cao 6cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8cm, cao 6cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn và Âm thanh 
 • Kích thước: dài 20,5cm x rộng 7,5cm x cao 5cm
299.000đ
Hiển thị 1 đến 30 trong tổng số 78 (3 Trang)