Xuất xứ: TQ 
Chất liệu: Kim loại. Hộp nhựa trong + đế nhựa. 
Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cốp phía sau.Đánh lái vô lăng, gập gương. Âm thanh đèn
Kích thước: dài 20,8cm, rộng 9cm, cao 5,5cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 22cm, rộng 8,5cm, cao 5cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy nhựa trong. 
 • Tính năng: Full kiếng, mở 5 cửa, capo trước, phuộc nhún đánh lái (bấm kèn vô lăng) âm thanh và đèn
 • Kích thước: dài 21,5 cm, rộng 9 cm, cao 7 cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. ( Hộp muốt)
 • Tính năng: Bấm kèn vô lăng, mở 4 cửa, capo trước, cốp sau, có đèn
 • Kích thước: dài 21,5 cm, rộng 8,5cm, cao 8cm
309.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp muốt
 • Tính năng: Mở 2 cửa, đánh lái và bấm kèn vô lăng,mở capo trước, cốp sau, Đèn và âm thanh
 • Kích thước: dài 20,5cm, rộng 9cm, cao 5m
309.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp muốt
 • Tính năng: Mở 2 cửa, đánh lái, mở capo trước, cốp sau, Đèn và âm thanh
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 9cm, cao 6cm
299.000đ

 • Xuất xứ: TQ. Hộp giấy, nhựa trong suốt
 • Chất liệu: Kim loại có 1 số chi tiết nhựa 
 • Tính năng: Mở 5 cửa, Các nắp capor trước, nắp tháp súng. Phuộc nhún, Âm thanh động cơ và đèn.
 • Kích thước: dài 18cm x rộng 8,5cm, cao 9cm 
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp muốt
 • Tính năng: Mở 4 cửa, capo trước, cốp sau, Đèn và âm thanh
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 7,5cm, cao 5,5cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp muốt
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Nắp Capo trước, cốp sau,bấm Kèn vô lăng, Đèn và Âm thanh 
 • Kích thước: dài 21 cm x rộng 8,5 cm x cao 6 cm
309.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp muốt
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp, nắp thùng sau, có đèn Âm thanh
 • Kích thước: dài 22,5cm, rộng 10,5cm, cao 10cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.  ( Hộp Muốt). 
 • Tính năng: Mở 3 cửa, capo trước, phuộc nhún đánh lái (bấm kèn vô lăng) âm thanh và đèn
 • Kích thước: dài 22 cm, rộng 8,3 cm, cao 6 cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.  ( Hộp giấy trong suốt). 
 • Tính năng: Mở 4 cửa, capo trước, phuộc nhún đánh lái, Cốp sau, âm thanh và đèn
 • Kích thước: dài 22,8 cm, rộng 7,6 cm, cao 6,3 cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.  ( Hộp giấy trong suốt). 
 • Tính năng: Mở 5 cửa, capo trước, phuộc nhún đánh lái ,âm thanh và đèn
 • Kích thước: dài 22,8 cm, rộng 7,6 cm, cao 6,5 cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. (Hộp giấy trong suốt)
 • Tính năng: Mở 5 cửa Full kiếng, Đánh lái, phuộc nhún, gập ghế trước, mở capo trước, đèn và âm thanh.
 • Kích thước: dài 21,3cm, rộng 8,5cm, cao 5,8cm
309.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.  ( Hộp giấy trong suốt). 
 • Tính năng: Mở 5 cửa, capo trước, phuộc nhún đánh lái (bấm kèn vô lăng) âm thanh và đèn
 • Kích thước: dài 20,5 cm, rộng 8,5 cm, cao 7,5 cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.  ( HỘP MUỐT)
 • Tính năng: Mở 5 cửa, Capor trước. Đánh lái, (Đặc biệt bấm kèn) Vô lăng, Âm thanh và đèn 
 • Kích thước: dài 21,5cm x rộng 8,7cm x cao 6,2cm
309.000đ

 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g. 
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cánh gió phía sau.
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 9cm, cao 5,3cm
309.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2cửa, capo trước, cánh gió sau,có đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 9cm, cao 5,3cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại 
 • Tính năng: Mở 4 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 23cm, rộng 9cm, cao 9cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 20,5cm, rộng 8,5cm, cao 8,2cm
309.000đ

 • Chất liệu: Kim loại ( HỘP MUỐT)
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capor trươc. Cốp sau, đuôi gió. Âm thanh và đèn 
 • Kích thước: dài 21cm x rộng 9,5cm x cao 5cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa, capo trước, cốp sau, chỉnh ghế sau , có đèn
 • Kích thước: dài 19,5cm, rộng 7,8cm, cao 10cm
329.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 22cm, rộng 8,5cm, cao 5cm
289.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. hộp có đế
 • Tính năng: Mở FULL cửa, Gập hàng ghế sau. Âm thanh mô phỏng, logo đèn 
 • Kích thước: dài 17 cm x rộng 6,5 cm x cao 6 cm
229.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. logo chữ bản quyền.
 • Tính năng: Mở 4 cửa FULL kính, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 10cm, cao 7,5cm
329.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. (Hợp có nhân vật)
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Cửa nóc, Capo trước, Cốp sau. Âm thanh và đèn
 • Kích thước: dài 20,5cm, rộng 10cm, cao 8cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 21,3 cm, rộng 8,5cm, cao 7,5cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 20,5 cm, rộng 10 cm, cao 7cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 20,5 cm, rộng 10 cm, cao 7cm
319.000đ

Chất liệu: Kim loại
Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
Kích thước: dài 21,3 cm, rộng 8,5cm, cao 7,5cm
319.000đ
Hiển thị 1 đến 30 trong tổng số 112 (4 Trang)