• Xuất xứ: JADA (hàng XUẤT MỸ) 
 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cốp phía sau.
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8cm, cao 8cm
369.000đ

 • Xuất xứ: JADA (hàng XUẤT MỸ) 
 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cốp phía sau.
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8cm, cao 8cm
369.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở Full cửa, capo trước. cửa sau. Đèn Âm thanh
 • Kích thước: dài 20cm, rộng 9cm, cao 6,5cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn và Âm thanh 
 • Kích thước: dài 22cm, rộng 9,5cm, cao 7,5cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có 
 • Kích thước: dài 20,5 cm, rộng 9 cm, cao 7,5 cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 21,5cm, rộng 7,5cm, cao 6cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8cm, cao 6cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn và Âm thanh 
 • Kích thước: dài 20,5cm x rộng 7,5cm x cao 5cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp saui, Đèn và âm thanh
 • Kích thước: dài 20cm, rộng 8cm, cao 8cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 20cm, rộng 8,5cm, cao 5,5cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 20,5cm, rộng 9cm, cao 7,5cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 20,5 cm, rộng 7 cm, cao 8 cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 20,5 cm, rộng 7 cm, cao 8 cm
319.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g.
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, Cốp phía sau. Âm thanh và Đèn
 • Kích thước: dài 20,5cm, rộng 8,5cm, cao 5,5cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại  ( HỘP MUỐT)
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capor trươc. Cốp sau, đuôi gió. Âm thanh và đèn 
 • Kích thước: dài 21cm x rộng 9,5cm x cao 5cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 19,8 cm, rộng 8,5 cm, cao 6 cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước. Vô lăng đánh lái
 • Kích thước: dài 20 cm, rộng 9,9 cm, cao 7,5cm
339.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, Vô lăng đánh lái, chi tiết đẹp
 • Kích thước: dài 19,5 cm, rộng 7,5 cm, cao 5,5 cm
349.000đ

 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, Cốp phía sau. Âm thanh và Đèn
 • Kích thước: dài 20,5cm, rộng 8,5cm, cao 5,5cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 21 cm, rộng 8 cm, cao 8 cm
329.000đ

 • Xuất xứ : Welly – New box.
 • Chất liệu: Kim loại chí tiết nhựa 
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, capor trước. Vô lăng đáng lái
 • Kích thước: dài 20,5 cm x rộng 7cm x cao 6,5 cm
399.000đ

 • Chất liệu: Kim loại chí tiết nhựa
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, capor trước. Vô lăng đáng lái
 • Kích thước: dài 19 cm x rộng 7,3 cm x cao 6,8 cm
419.000đ

 • Xuất xứ: JADA (hang xuất Mỹ)
 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g.
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cốp phía sau.
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 7,5cm, cao 6cm
419.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. nhựa
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước:  dài 19,5cm, rộng 8,5cm, cao 7,5cm
279.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 21 cm, rộng 8 cm, cao 7 cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn và Âm thanh
 • Kích thước:  dài 20 cm x rộng 6,5 cm x cao 4,5 cm
319.000đ

 • Xuất xứ :CHE-ZHI
 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở FULL cửa, capor trước, mở cốp sau, ÂM THANH ĐÈN
 • Kích thước:  dài 20,5 cm x rộng 8,5 cm x cao 7 cm
319.000đ

 • Xuất xứ :CHE-ZHI
 • Chất liệu: Kim loại, hàng nguyên siêu.
 • Tính năng: Mở FULL cửa, capor trước, mở cốp sau, ÂM THANH ĐÈN
 • Kích thước: dài 20,5 cm x rộng 8,5 cm x cao 7 cm
349.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn và Âm thanh
 • Kích thước: dài 20 cm x rộng 6,5 cm x cao 4,5 cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại , nhựa và đã sơn, Bánh cao su
 • Tính năng: Mở 2 cửa trước, cửa sau, Âm thanh , đèn
 • Kích thước: dài 23 cm x rộng 9cm, cao 10 cm
279.000đ
Hiển thị 1 đến 30 trong tổng số 56 (2 Trang)