• Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 20,5cm, rộng 9,3cm, cao 5,7cm 
289.000đ

 • Chất liệu: Kim loại,chi tiết nội thất nhựa
 • Tính năng: Mở Full cửa, bánh đánh lái, capo trước, cốp sau, có đèn
 • Kích thước: dài 22cm, rộng 8cm, cao 6cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở Full cửa, đánh lái, capo trước. cửa sau. Đèn Âm thanh
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 9,5cm, cao 5,5cm
289.000đ

 • Chất liệu: Kim loại,chi tiết nội thất nhựa
 • Tính năng: Đề máy trên vô lăng, bánh đánh lái, mở full cửa, capo trước, cốp sau, có đèn
 • Kích thước: dài 20,5cm, rộng 8,5cm, cao 8cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.  ( HỘP MUỐT). 
 • Tính năng: Đề máy trên vô lăng, bánh đánh lái, mở full cửa, capo trước, cốp sau, có đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8,5cm, cao 8cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. (Hộp giấy)
 • Tính năng: Mở full cửa, đánh lái, kèn vô lăng, gập gương, có đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8,7cm, cao 6cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. và nhựa ABS 
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Thớt xe trượt, , Âm thanh còi hủ, đèn 
 • Kích thước: dài 30,5 cm x rộng 8,5cm x cao 10,5cm ( khi trượt thớt dài là 55cm)
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp muốt + 1 nhân vật 1/24
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Capo trước, Cốp sau. Kèn vô lăng, gập gương. Âm thanh và đèn
 • Kích thước: dài 21 cm, rộng 10 cm, cao 8cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp muốt + Nhân vật người
 • Tính năng: Mở 4 cửa, capo trước, cốp sau, gập gương ,có đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 9,5cm, cao 8cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Sơn  (Hộp muốt)
 • Tính năng: Mở 5 cửa full kính, capo trước kèn vô lăng, Âm thanh, đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8,5cm, cao 8cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 5 cửa full kính, kèn vô lăng, âm thanh đèn
 • Kích thước: dài 20cm, rộng 9,5cm, cao 7,3cm
289.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy nhựa trong
 • Tính năng: Mở 4 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8cm, cao 8cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Đánh lái, gập gương, full kiếng
 • Mở 5 cửa, capo trước, cốp sau, âm thanh đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8cm, cao 7,5cm
289.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Đánh lái, kèn vô lăng, Panorama ngàn sao,
 • Mở full cửa, capo trước, cốp sau, âm thanh đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8,5cm, cao 6cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Đánh lái, gập gương, kèn vô lăng 
 • Mở full cửa, capo trước, cốp sau, âm thanh đèn
 • Kích thước: dài 22cm, rộng 7,5cm, cao 9cm
289.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp Giấy Trong suốt
 • Tính năng: Mở 4 cửa full kiếng, đánh lái có kèn vô lăng, capo trước, cốp sau, Đèn và âm thanh
 • Kích thước: dài 22,7cm, rộng 9,5cm, cao 6,5cm
299.000đ

 • Xuất sứ : TQ. Hộp muốt
 • Chất liệu: Kim loại chi tiết nhựa, 
 • Tính năng: Mở 2 cửa, bấm kèn vô lăng, capo trước, cốp sau và có đèn Âm thanh
 • Kích thước: dài 20cm, rộng 9,5 cm, cao 5,5 cm
279.000đ

 • Xuất xứ: JADA
 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cốp phía sau.
 • Kích thước: dài 21,5cm, rộng 8cm, cao 6cm
399.000đ

 • Xuất xứ: JADA ( Màu xanh ngọc)
 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cốp phía sau.
 • Kích thước: dài 21,5cm, rộng 8cm, cao 6cm
399.000đ

Xuất xứ: TQ 
Chất liệu: Kim loại. Hộp nhựa trong + đế nhựa. 
Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cốp phía sau.Đánh lái vô lăng, gập gương. Âm thanh đèn
Kích thước: dài 20,8cm, rộng 9cm, cao 5,5cm
289.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 4 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 22cm, rộng 8,5cm, cao 5cm
289.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy nhựa trong. 
 • Tính năng: Full kiếng, mở 5 cửa, capo trước, phuộc nhún đánh lái (bấm kèn vô lăng) âm thanh và đèn
 • Kích thước: dài 21,5 cm, rộng 9 cm, cao 7 cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. ( Hộp muốt)
 • Tính năng: Bấm kèn vô lăng, mở 4 cửa, capo trước, cốp sau, có đèn
 • Kích thước: dài 21,5 cm, rộng 8,5cm, cao 8cm
309.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp muốt
 • Tính năng: Mở 2 cửa, đánh lái và bấm kèn vô lăng,mở capo trước, cốp sau, Đèn và âm thanh
 • Kích thước: dài 20,5cm, rộng 9cm, cao 5m
309.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp muốt
 • Tính năng: Mở 2 cửa, đánh lái, mở capo trước, cốp sau, Đèn và âm thanh
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 9cm, cao 6cm
279.000đ

 • Xuất xứ: TQ. Hộp giấy, nhựa trong suốt
 • Chất liệu: Kim loại có 1 số chi tiết nhựa 
 • Tính năng: Mở 5 cửa, Các nắp capor trước, nắp tháp súng. Phuộc nhún, Âm thanh động cơ và đèn.
 • Kích thước: dài 18cm x rộng 8,5cm, cao 9cm 
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp muốt
 • Tính năng: Mở 4 cửa, capo trước, cốp sau, Đèn và âm thanh
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 7,5cm, cao 5,5cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp muốt
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Nắp Capo trước, cốp sau,bấm Kèn vô lăng, Đèn và Âm thanh 
 • Kích thước: dài 21 cm x rộng 8,5 cm x cao 6 cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp muốt
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp, nắp thùng sau, có đèn Âm thanh
 • Kích thước: dài 22,5cm, rộng 10,5cm, cao 10cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.  ( Hộp Muốt). 
 • Tính năng: Mở 3 cửa, capo trước, phuộc nhún đánh lái (bấm kèn vô lăng) âm thanh và đèn
 • Kích thước: dài 22 cm, rộng 8,3 cm, cao 6 cm
299.000đ
Hiển thị 1 đến 30 trong tổng số 113 (4 Trang)