• Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cửa sau, có đèn Âm thanh
 • Kích thước: dài 15,5cm, rộng 6,2cm, cao 7cm
 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy trong suốt + đế nhựa
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Đánh lái, bấm đề âm thanh trên vô lăng, công tắc đèn. Mở 4 cửa, capo trước, cốp sau,
 • Kích thước: dài 21,2cm, rộng 7,8cm, cao 6,5cm
299.000đ

 • Xuất xứ: TQ. Hộp giấy trong suốt
 • Chất liệu: Kim loại có 1 số chi tiết nhựa 
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capor trước, cửa sau, nắp tháp sung. Âm thanh động cơ và đèn.
 • Kích thước: dài 19cm x rộng 9cm, cao 9cm 
299.000đ

 • Xuất xứ: TQ
 • Chất liệu: Kim loại và Nhựa ABS ( logo CSCĐ )
 • Tính năng:Đánh lái, Mở các chi tiết cửa, kèn vô lăng. Âm thanh cùi, đèn.
 • Kích thước: dài 22,6cm x rộng 9cm, cao 10,5cm 
339.000đ

 • Kích thước: dài 15,5 cm x rộng 6,5 cm x cao 6cm
 • Tính năng: Mở  2 cửa, 2 cửa sau, cửa hồng, còi hụ
 • Chất liệu: Kim loại
 • Xuất xứ : Trung Quốc 
219.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. 
 • Tính năng: Mở 4 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8,5cm, cao 9cm
299.000đ

 • Xuất xứ: TQ. Hộp giấy trong suốt
 • Chất liệu: Kim loại có 1 số chi tiết nhựa 
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capor trước, cửa sau, nắp tháp sung. Âm thanh động cơ và đèn.
 • Kích thước: dài 19cm x rộng 9cm, cao 9cm 
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở Full cửa, cốp lưới trước. cửa sau. Đèn, còi âm thanh
 • Kích thước:: dài 22cm, rộng 8cm, cao 10cm
309.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. (Hộp muốt)
 • Tính năng: Mở full cửa, đánh lái, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8,5cm, cao 5,5cm
289.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy trong suốt
 • Tính năng: Mở 2 cửa, capo trước, cốp, nắp thùng mui, có đèn Âm thanh
 • Kích thước: dài 12cm, rộng 8cm, cao 6,5cm
239.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Mở full cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 18cm, rộng 7,5cm, cao 6,5cm
289.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 2cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 20,5cm, rộng 9,3cm, cao 5,7cm 
289.000đ

 • Chất liệu: Kim loại,chi tiết nội thất nhựa
 • Tính năng: Mở Full cửa, bánh đánh lái, capo trước, cốp sau, có đèn
 • Kích thước: dài 22cm, rộng 8cm, cao 6cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở Full cửa, đánh lái, capo trước. cửa sau. Đèn Âm thanh
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 9,5cm, cao 5,5cm
289.000đ

 • Chất liệu: Kim loại,chi tiết nội thất nhựa
 • Tính năng: Đề máy trên vô lăng, bánh đánh lái, mở full cửa, capo trước, cốp sau, có đèn
 • Kích thước: dài 20,5cm, rộng 8,5cm, cao 8cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.  ( HỘP MUỐT). 
 • Tính năng: Đề máy trên vô lăng, bánh đánh lái, mở full cửa, capo trước, cốp sau, có đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8,5cm, cao 8cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. (Hộp giấy)
 • Tính năng: Mở full cửa, đánh lái, kèn vô lăng, gập gương, có đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8,7cm, cao 6cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. và nhựa ABS 
 • Tính năng: Mở được 2 cửa, Thớt xe trượt, , Âm thanh còi hủ, đèn 
 • Kích thước: dài 30,5 cm x rộng 8,5cm x cao 10,5cm ( khi trượt thớt dài là 55cm)
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp muốt + 1 nhân vật 1/24
 • Tính năng: Mở 4 cửa, Capo trước, Cốp sau. Kèn vô lăng, gập gương. Âm thanh và đèn
 • Kích thước: dài 21 cm, rộng 10 cm, cao 8cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp muốt + Nhân vật người
 • Tính năng: Mở 4 cửa, capo trước, cốp sau, gập gương ,có đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 9,5cm, cao 8cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Sơn  (Hộp muốt)
 • Tính năng: Mở 5 cửa full kính, capo trước kèn vô lăng, Âm thanh, đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8,5cm, cao 8cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại
 • Tính năng: Mở 5 cửa full kính, kèn vô lăng, âm thanh đèn
 • Kích thước: dài 20cm, rộng 9,5cm, cao 7,3cm
289.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp giấy nhựa trong
 • Tính năng: Mở 4 cửa, capo trước, cốp sau,có đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8cm, cao 8cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Đánh lái, gập gương, full kiếng
 • Mở 5 cửa, capo trước, cốp sau, âm thanh đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8cm, cao 7,5cm
289.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Đánh lái, kèn vô lăng, Panorama ngàn sao,
 • Mở full cửa, capo trước, cốp sau, âm thanh đèn
 • Kích thước: dài 21cm, rộng 8,5cm, cao 6cm
299.000đ

 • Chất liệu: Kim loại.
 • Tính năng: Đánh lái, gập gương, kèn vô lăng 
 • Mở full cửa, capo trước, cốp sau, âm thanh đèn
 • Kích thước: dài 22cm, rộng 7,5cm, cao 9cm
309.000đ

 • Chất liệu: Kim loại. Hộp Giấy Trong suốt
 • Tính năng: Mở 4 cửa full kiếng, đánh lái có kèn vô lăng, capo trước, cốp sau, Đèn và âm thanh
 • Kích thước: dài 22,7cm, rộng 9,5cm, cao 6,5cm
299.000đ

 • Xuất sứ : TQ. Hộp muốt
 • Chất liệu: Kim loại chi tiết nhựa, 
 • Tính năng: Mở 2 cửa, bấm kèn vô lăng, capo trước, cốp sau và có đèn Âm thanh
 • Kích thước: dài 20cm, rộng 9,5 cm, cao 5,5 cm
279.000đ

 • Xuất xứ: JADA
 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cốp phía sau.
 • Kích thước: dài 21,5cm, rộng 8cm, cao 6cm
399.000đ

 • Xuất xứ: JADA ( Màu xanh ngọc)
 • Chất liệu: Kim loại nặng 500g
 • Tính năng: Mở 2 cửa, Capô trước, Cốp phía sau.
 • Kích thước: dài 21,5cm, rộng 8cm, cao 6cm
399.000đ
Hiển thị 1 đến 30 trong tổng số 124 (5 Trang)