• Chất liệu: Kim loại, Nhựa
 • Tính năng:  Mở 2 cửa, mở chi tiết kỹ thuật,Âm thanh mô phỏng, đèn 
 • Kích thước: dài 20,5 cm x rộng 7,5 cm x cao 8,5 cm
319.000đ

 • Chất liệu: Kim loại, Nhựa
 • Tính năng:  Mở 2 cửa trước, cửa sau. có đèn và Âm thanh
 • Kích thước: dài 23 cm x rộng 5 cm x cao 33 cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại, Nhựa
 • Tính năng:  Mở cửa sau, Đén cói hủ
 • Kích thước: dài 14 cm x rộng 4,5cm, cao 6cm 
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại & nhựa
 • Tính năng: Mở capor, Chi tiết đẹp
 • Kích thước: dài 12,5 cm x rộng 5 cm
189.000đ

 • Chất liệu: Kim loại, Nhựa
 • Tính năng:  Chi tiết sắc nét
 • Kích thước: dài 12,5 cm x rộng 4,5cm, cao 5cm
199.000đ

 •  JANUS  4000 Bi- Fronte BA 2001 tỷ lệ 1:64
 • Chất liệu: Kim loại, Nhựa
 • Tính năng:  Chi tiết sắc nét
 • Kích thước: dài 13,5 cm x rộng 4cm, cao 5cm
209.000đ

 • Chất liệu: Kim loại, Nhựa
 • Tính năng: Chi tiết sắc nét
 • Kích thước: dài 10,5 cm x rộng 4,5cm, cao 4cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại, Nhựa
 • Tính năng:  Chi tiết sắc nét
 • Kích thước: dài 11,5 cm x rộng 4,5cm, cao 5cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại, Nhựa
 • Tính năng:  Chi tiết sắc nét
 • Kích thước: dài 12 cm x rộng 4cm, cao 4cm
199.000đ

 • Chất liệu: Kim loại, Nhựa
 • Tính năng:  Chi tiết sắc nét
 • Kích thước: dài 12,5 cm x rộng 4,5cm, cao 5cm
199.000đ
Hiển thị 1 đến 10 trong tổng số 10 (1 Trang)